*DUYURU*


> Kendisi küçük kültürü büyük bir balık olan hamsi, çoğumuzun sandığı gibi
> yalnızca Karadeniz'e özgü değil pek çok denizde yayılım gösteren bir türdür.
> Ne var ki hiçbir yerde Karadeniz'de olduğu gibi yöre halkının yaşamıyla
> bütünleşmemiştir. Bu balık yöre balıkçıları için bir temel geçim kaynağı
> olmakla kalmamış; bu denize komşu illerimiz için bir sembol haline
> gelmiştir.

> Ülkemizde deniz ürünleri üretiminin çoğu pelajik türlerden elde edilmekte
> ve yıllara göre değişmekle birlikte toplam deniz ürünleri üretiminin %
> 41-64'ü tek başına hamsi avcılığından sağlanmaktadır. Bu yüzden, herhangi
> bir av sezonunda hamsinin dağılımı ve av miktarındaki değişimi toplam yıllık
> av miktarı üzerinde önemli bir etki doğurmaktadır. Hamsi stoklarının
> yalnızca kış döneminde sürü oluşturması ve ülkemiz kıyı şeridinde dar bir
> alanda göç yapması, Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkelere göre daha
> avantajlı olmamızı sağlamaktadır.

> Denizdeki besin zincirinde çok önemli rol oynayan hamsinin avcılık verileri
> yanında doğal stoktaki miktarı, diğer türlerle etkileşimi ve yaşam
> döngülerini anlamak için uzun vadeli verilere ihtiyaç vardır. Gerçek anlamda
> balıkçılık yönetiminden bahsedildiğinde ülkesel düzeyde elimizdeki bilgiler
> eksiktir. Bu eksikliğin giderilmesi ulusal düzeyde bir işbirliği
> gerektirmektedir.

> Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü olarak, bu konudaki
> sorumluklarımızın bilinciyle, yukarıda sözünü ettiğimiz işbirliği için
> verimli tartışma ortamını sağlamak üzere *"I. Ulusal Hamsi Çalıştayı:
> Sürdürülebilir Balıkçılık"* konulu 2 günlük bir çalıştayı 15-16 Haziran
> 2010 tarihlerinde Trabzon da düzenlemeyi kararlaştırmıştır.

> Detaylı programı daha sonra duyurulacak olan çalıştayımızda sunumlar "*Çağrılı
> Konuşmacılar*" tarafından yapılacak olup, arzu edenler "*Poster Sunum*"
> şeklinde katılabilirler. Çalıştayımıza katılmak isteyenler Dr. Orhan AK (
> o...@sumae.gov.tr) ve/veya Murat DAĞTEKİN (mdagte...@sumae.gov.tr) ile
> iletişime geçebilirler.

> Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, sunulan bildirilerin tam
> metinlerini, panellerde yapılan tartışmaları ve poster özetlerini bir rapor
> düzeninde derleyecek ve çalıştaya katılanlara, destek veren kurumlara ve
> şahıslara iletecektir.

> İlgili herkesi Çalıştayımızda görmek arzusuyla...

> --
> Dr. Orhan AK
> Murat DAĞTEKİN
> Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
> Vali Adil Yazar Cad., 14 Kaşüstü, Yomra 61250 TRABZON
> Tel: 0462 341 10 53-56/211
> Faks: 0462 341 11 52
> www.sumae.gov.tr