2015 Yılında Su Ürünleri Kanununa Aykırı Hareket Edenlere Uygulanacak İdari Para Cezaları
Resmi Gazetemin 31 Mart 2005 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun, İdari para cezası başlıklı 17'nci maddesinin (7)'nci fıkrasında, idari para cezalarının yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükmü yer almaktadır.
Yeniden Değerleme Oranı, Maliye Bakanlığı'nca 15 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile % 10,11 olarak ilan edilmiştir. Su Ürünleri Kanunumun 4950 sayılı Kanunla değişik 36'ncı maddesinde yer alan para cezaları bu kapsamda uygulamada dikkate alınmak üzere, 2015 yılı için hesaplanarak güncelleştirilmiş olup, Ek ’de yer almaktadır.
Orjinaline Ulaşmak için Tıklayınız...