ada üstünde istavrit oluyor arkadaşlar 2 gündur arkadaşlar :)ırı ufaklı balık oluyor arkadaşlar.
ada ve cevresinde denk gelirse cinekop oluyor ve biraz tekir cikiyor bunun yanında az miktarda sardalyede bulunuyor