28 EKIM - OCTOBER 28
Tarihte Bugün - Today in History
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Erzurum'da komutanlar ve subaylar ile birlikte
(Ekim 1924)
1938 - Ankara Radyosu bir yıl gibi kısa sürede tamamlanarak hizmete girdi.
Atatürk'ün, akşam Sabiha Gökçen'i kabulü ve söyledikleri: "Yarın bayram, değil mi Gökçen? Bu günü halkımla, halkımın içinde kutlamak isterdim. Beni Cumhuriyet Bayramı'nda halkımdan uzak tutan bu hastalığa lanet ediyorum."
1937 - 28-30 Ekim tarihleri arasında Atatürk, Ankara'da son defa Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.
Atatürk'ün, Çankaya'da Romanya Başbakanı Georges Tataresco'yu kabulü ve görüşmesi.
Başbakan İsmet İnönü, Ankara'da paraşüt kulesinin açılışını yaptı.
1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Yugoslavya Başbakanı Stoyadinoviç'i kabulü.
1935 - Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Alman Büyükelçisi Frederich von Keller, Meksika Elçisi Ramon Negri ve Mısır Elçisi Mofty El-Gazaerly'nin güven mektuplarını kabulü ve Elçilerin konuşmalarına cevap söylevleri.
1934 - Atatürk'ün, Çankaya'da Romanya Dışişleri Bakanı Titulesco'yu kabulü.
1933 - Atatürk'ün, Çankaya'daki kitaplığında sohbet esnasında Afet (İnan) Hanım'a söyledikleri: "...Tarihî olayların seyri sırasında, bazen fizyolojik arızalar mühim rol oynarlar. Tabiat ya engel olur veyahut yardım eder!"
1930 - Atatürk'ün, Ankara'ya gelen Macar Başbakanı K. Bethlen'i kabulü.
1927 - Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez nüfus sayımı yapıldı.
Resmi sonuçlara göre nüfus 13 milyon 648 bin 270 kişi olduğu kaydedildi.
1927 - First census is taken in the Turkish Republic (previous census taken during the Ottoman Empire)
1926 - Atatürk'ün, Çankaya'da, yeni Fransız Elçisi Daeschner'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.
1925 - Türkiye Cumhuriyeti adına basılan ilk 5 liralık altının, Maliye Bakanı Abdülhalik (Renda) Bey tarafından Atatürk'e takdimi.
Türkiye İle Sırp-Hırvat ve Sloven devleti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.
1923 - Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, hazır bulunanlara sözü: "Yarın Cumhuriyet'i ilân edeceğiz!"
Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği bir akşam yemeğinde sofradakilere, "Yarın Cumhuriyet'i ilân ediyoruz!" diyerek yeni devletin şeklini belirledi.
Atatürk'ün, gece İsmet Paşa ile Anayasa'nın bazı maddeleri hakkında değişiklik teklifi hazırlamaları ve kanun teklifine "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyettir" kaydının konulması.
Curtis Lafrance adlı on yaşlarında Amerikalıçocuğun, Atatürk'e mektubu: "Türkiye hakkında yazılan yazıları bir araya topluyoruz. Lütfen imzalı bir resminizle ufak bir mesaj gönderir misiniz?"
[
27 Kasım 1923 Atatürk'ünCurtis Lafrancemektubuna cevabı: "...Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegâne tavsiyem, Türkler hakkında her işittiklerine gerçek gözüyle bakmayıp görüşlerini mutlaka ilmî ve esaslı incelemelere dayandırmaya bilhassa önem vermeleridir." ]
1921 - Atatürk'ün, ordu komutanlarına, üzerinde bulunan Başkomutanlık görevinin 5 Kasım 1921'den itibaren biteceğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arz ettiğini bildiren genelgesi.
1919 - Atatürk'ün, Tokat'ta "İhtiyat Zabitleri Teavün Cemiyeti"ni ziyareti ve gençlerle konuşması.Mustafa Kemal gizli bir genelgeyle milli müfrezelerin kurulmasını ve eli silah tutan gençlerin askere alınmasını istedi.
Heyet-i Temsiliye, Ali Rıza Paşa kabinesini destekleme kararı aldı.
Atatürk'ün, Tokat'tan sabah hareketle öğleden sonra Sivas'a dönüşü.
Atatürk'ün, Tokat-Sivas yolunda, otomobilde arkadaşlarına söyledikleri: "...İstanbuldakiler, rütbelerimi, nişanlarımı geri alacaklarmış! Hakları yok ya! Çünkü ben onların her birini bir harp meydanında, bir hizmet karşılığı kazanmıştım. Salonlarda, saraylarda değil! Haydi kordonumu alsınlar; o sarayındı. Fakat her ne ise... Zaten ben, o kimselerden önce davranarak istifamı verdim. Varsın alsınlar! Ancak (göğsündeki altın harp imtiyaz madalyasını göstererek) bunu vermem! Bunu benden kimse alamaz! Bunu, Anafartalar'da harp meydanında, ateşin karşısında benim göğsüme taktılar!"
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tüzüğüne ek olarak hazırlanan yönetmeliğin Atatürk'ün imzası ve gizli kaydıyla örgüte duyurulması.
1918 - Yeniden düzenlenen, Yıldırım Ordular Grubu, Halep'in kuzeyine çekildi.

Atat
ürk'ün, akşam Katma'dan Kilis'e gelerek, İngiliz tehdidine karşı gereken önlemleri alması. (Kilis'e, İngiliz kuvvetlerinin muhtemel bir taarruzuna karşı küçük bir müfreze gönderilmiştir).[Kocatürk]
1916 - Allied offensive on the Salonika Front.
1915 - Dardanelles: Monro arrives at Gallipoli, takes command of expedition, and recommends evacuation three days later.
General Monro arrives to assume command of the Mediterranean Expeditionary Force.
Sir Charles Carmichael Monro (1860-1929) was responsible for overseeing the evacuation of the Gallipoli peninsula in October 1915, placed into effect in December 1915/January 1916.
In July 1915 Monro was in charge of the new British Third Army. Three months later he was despatched to the Gallipoli peninsula to replace Sir Ian Hamilton as regional Commander-in-Chief. Within a matter of days Monro issued his recommendation to Lord Kitchener, the minister of war, "to evacuate" the peninsula.
1914 - Alman subaylar yönetimindeki Türk savaş gemilerinin Karadeniz'de Rus gemi ve limanlarını bombalaması.
1914 - Turkish fleet raids Russian Black Sea ports including Odessa and Sevastopol.
The German battleships, Goeben and Breslau, which entered the Bosphorus are purchased by the Ottoman government. These ships bombard Russian ports on the Black Sea (the Ottoman navy under German command shells Russian targets on Ocotober 29 1914, including Odessa and Sevastopol).