Kanun değişikliği için tıklayınız.

http://www.surkoop.org/haberdevami.asp?id=105

4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanununda değişiklik yapan 16/7/2008 tarihli ve 5790 sayılı Kanun ile 4922 de geçen “Tüzük” ifadelerinin “Yönetmelik” şeklinde değiştirilmesi sebebiyle Kanunda atıf yapılan Tüzüklerin Yönetmelik şeklinde yayımlanması zorunluluğu doğmuştur. Bu sebeple “Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük” ve “Ticaret Gemilerinin Yükleme Sınırı Tüzüğü” 4922 sayılı Kanun’da yapılan değişikliğe paralel olarak Yönetmelik haline getirilmesi ve bu Tüzüklerin mevcut uygulama alt mevzuatı ile birleştirilerek yayımlanması gerekmiştir. Bu amaçla başlatılan Gemilerin Teknik Yönetmeliği çalışması gemilerin teknik konularını ilgilendiren diğer konular ile birleştirilerek kapsamı genişletilmiştir ve hazırlanan “Gemilerin Teknik Yönetmeliği” 17.11.2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.