622 Metrelerden alınan 1.5 Metrelik Palaska Balığı