Konu:Açıkdeniz Olta Balıkçılığında Çekme(Sürütme) Tekniği
Yazan:Nasuhi Albulak
Tarih:08/Nisan/2003

Açık denizlerde çekme (troll veya trailing) veya klasik tanımıyla Sürütme tekniği.Adındanda anlaşılacağı üzere su üstünde hareket halindeki bir teknenin arkasından bırakılan Seğirtme(Marmarada) veya Sırtı(Ege ve Akdenizde) olarak adlandırılan takım düzeneklerinin av merası üzerinde sürütülerek gezdirilmesi esasına dayanır.Doğal veya Yapay yemli olarak iki türlü yapılır.Benim burada anlatacağım orta veya yüzey sularında dolaşan ve yaşamlarını dibe bağımlı olmadan (pelajik) sürdürebilen yırtıcı (predatör) büyük gezici balıkların,açık denizlerde uygulanan avlanma tekniğini ve takım düzeneklerini basitce anlatmaktır.

Yırtıcı ve saldırgan olan,Orkinoz,Kılıç,Akya,Sarıkuyruk(Avcı),Torik(Peç uta),Kofana(Sırtıkara),veya benzeri avlarda genellikle bu teknik uygulanır.Teknikteki temel esaslar aynı olmakla birlikte,takımlarda ve uygulamalardaki değerler çeşitli koşullara göre farklılık gösterir.Bulunduğunuz denizler,sular,av türlerinin doğal özellikleri,avlanma metodları,meteorolojik etki ve mevsimler bu koşullardan bazılarını oluşturur.
Bu tip avların takımları ağır takımlar olarak adlandırılır ve düzenekler bu esasa uygun hazırlanır.
Modern anlamda temel takım malzemeleri içinde, Çekeri yüksek roller klavuzlu kamışlar,Çıkrık makinalar,Örgü (Spectra veya Dacron)olta ipleri,Bilyalı fırdöndüler, Fluorocarbon ve çelik tel bedenden ve Yemlerden oluşan modern ana malzemelerdir. Ayrıca yardımcı malzemeler olarak;Daldırıcılar, sağlam iple küçük bir şamandıraya bağlı zıpkın, kakıç ve kepçeyide ekleyebiliriz.Çok ileri düzeyde avlanma tekniklerinde ayrıca yardımcı araçlardan,sualtı(down rigger)donanımları ile su üstü donanımlarınında kullanıldığını zikretmeden geçmemek lazım.
Takım;Hedef avın özellikleri (ağırlık ve direnç mukavemeti) göz önünde bulundurularak oluşturulur.Buna göre orta ağırlık bir takım için oluşturulması gereken malzemeyi şöyle basitce tarif edelim.Kamış çekeri 50 lb.(22,0Kg.),Çıkrık makina çekeri 15 Kg.Spectra olta ipi çekeri 80 Lb.(36 Kg.) ve uzunluğu 450 Mt.Burada dikkat edilmesi gereken beden çeker değerinin,komple donanımımızın ve can güvenliğimizin önemi açısından kamış veya olta (hangisinin çeker değeri düşükse onun değeri baz alınarak) en fazla 2/3 oranında olmasıdır.Örnek olarak kamış çeker değeri olta çeker değerinden az olması sebebiyle beden çeker değerini kamışımızın çeker değerini göz önüne alarak oluşturmamız gerekir.Herhangi güçlü bir mukavemet karşısında veya olumsuzluk anında bedenin bu şekilde oltadan ayrılması kolaylaşır ve üzücü olaylara sebebiyet vermesi önlenir.
Düzenek;Beden 1,5 ila 2 kulaç Fluoro Carbon misinadan olup 50 lb.çeker değerine sahiptir,eğer Daldırıcı (Planner)yardımcı aracı veya kıstırma kullanılacaksa bu her iki aparatın kuvveti (Hız/derinlik)veya ağırlığı oranında beden uzunluğunuda artırılmalıyız.Buradaki amaç sürütme anında yardımcı aracın su içinde yapacağı tepkime nedeniyle av üzerindeki ters etkisi,beden vasıtası ile bu sayede yemden uzaklaştırılarak avın ürkmeside mümkün olduğu kadar önlenmiş olur.Bedende çelik tel kullanılacaksa,çelik telin uzunluğu hedeflenen av boyunun 3/4 oranından aşağı olmamalıdır.

Uygulama Tekniği;Açık denizlerde orta veya yüzeye yakın dolaşan balıklar süratli balıklardır,bazı türler saatte 90 Km.hızın üstüne dahi çıkabiliyorlar. Bunun için teknemizinde saatte en az 10 knot (18,5 Km.)bir seyir gücü hızına sahip olması gerekir.İlk hareket hızımız minimumda(Rolanti)olmalı ve takımı suya yavaş yavaş bırakarak başlamalıyız.Takımı suya indirirken aynı anda yemin hareketide gözlenmeli ve doğru(Trim=Denge) durduğundan emin olmak lazım.Oltamızı teknemizin arkasından enaz 30 metre(Onbeş metreye kadar canlılar suyun dışındaki görüntüyü algılayabilirler)kaloma vererek bırakmalıyız,avımızın isteyeceği yol ve onunla savaşırken gerekli olan olta uzunluğunuda dikkate alırsak fazla salmanın mantığınında olmadığı anlaşılır.Bunların hepsini yaptıktan sonra güvenliğimizi düşünerek kesinlikle olta ipine dokunulmamalı, ve takım suda iken herhangi bir müdahale kesinlikle yapılmamalı tekne üstünde güvenli bir yerde ava başlanmalı.Ayrıca takım suya indirilmeden önce çıkrık makinamızın gerilim ayarını,avın vurduğu anda boşalmasına izin verecek oran ayarında olmasınada dikkat etmeliyiz.Gezdirilecek yemin 2 ila 5 metre derinliğe indirilmesinden sonra teknemizin seyir hızına iki knot ile başlayarak üç veya dört knota çıkarmamız başlangıç için yeterlidir.Ayrıca aşağıda sıralacağımız bazı bilgileride av esnasında göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

1-Her zaman küçük yemle başlayıp ve duruma göre yeminizi büyütün.
2-Yapay yem rengini ve parlaklığını tabi ortam koşullarına göre seçin (Bak.Yapay Yemde Renk Terminolojisi Ve Anlamı)
3-Tekne hızımızı,yemin büyüklüğünü ve takımın bulunduğu derinliği artırdıkca,av olacak balıkta büyüycektir.
4-Uzun zaman sabit bir seyirde herhangi bir etki yoksa,yemi büyütüp daha derine daldırın ve seyir hızınıda biraz artırın.
6-Balıkçıların en iyi dostları martılardır,çünkü balığın bulunduğu yeri yanlızca onlar söyler.(Bak:Acıkdeniz avında gözlem)
7-Avın yakalanması halinde onu hemen tekneye almak için acele edip heyecanla aniden çekmeye başlamayın,tekneyi ona doğru çevirip oltayı sararak boşluğunu alın(kesinlikle olta ipinin geriliminde boşluk olmasın yoksa av takımı keser atar),yol istediğinde gerilimi koruyarak kaloma verin diğer bir ifade ile balık asıldıkca oltada boşluk bırakmadan makinamızın freninin yardımıyla oltayı salın,makinanızın sonuna gelen olta ve takımınızın tümünden olmayın.Onunla oynayıp hem avın zevkini çıkartın hemde onu yorun,yoksa kullandığınız ince takım koparak “kaçan balık büyük olur”hikayesi ile avunursunuz.
8-Yakalanan avın ne oluğunu tahmin etmek ustalaştıkca kolay olur.Mesela Orkinoz şiddetle atladığı yemi hızla derine çeker ve kollarınıza ağır bir yükün gücü yansır,Kılıçbalığı yatay olarak deniz yüzeyine yakın sağa/sola olta ipinizi öyle bir hızla kaydırırki inanamazsınız ve tekneye yaklaştığını hissettiği an direncinin en üst noktasınıda göstermekten kaçınmaz , Köpekbalığı denizin içinden çekilen ağır bir yük gibidir.
Şamandıra ve zıpkının olma sebebi şu bakımdan önemlidir;Eğer avımızla başa çıkamıyorsak ve ayrıca eldende kaçırmak istemiyorsak işte o zaman avın gözüyle sırt yüzgeci arasına sapladığımız zıpkını şamandırası ile birlikte denize salar ve oltayı keser atarız.Av yorulduktan ve kendini teslim ettikten sonra onu güvenle tekneye ancak o zaman çekmeliyiz.Kakıç ve kepçe büyük bir avı güvenle(elden kaçmasına imkan vermeden) sallasırt ederek (sudan keserek) teknenin bordasından içeri almaya yarar.


Rastgele,
Nasuhi Albulak
8/04/2003

not: nasuhi kaptana teşekkürler.