Ağ gözü açıklığı: Ağı ıslattıktan sonra, ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde tutularak, bir ağ gözünün birbirine karşılıklı iki düğümünün arasındaki mesafeye ağ gözü açıklığı denir. Bu işlemi yaparken ağın akış yönü dikkate alınacak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalaması alınacaktır.
kyn:atillakaan