TÜM DENİZ DOSTLARINI CADDEBOSTAN'DAKİ KIYI TEMİZLEME ETKİNLİĞİNE BEKLİYORUZ!29 Mayıs saat:17.00'de Caddebostan - Basketbol sahasında buluşup; sizi Akdeniz için herkesi harekete geçmeye davet ediyor.

Akdeniz’e kıyısı olan toplam 21 ülkede gerçekleştirilen Akdeniz’i Temiz Tutalım - Clean Up The MED Kampanyası’nın Türkiye ayağında lider sivil toplum kuruluşu (STK) olan Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA 26 Mayıs’ta kıyıları temizlemek için harekete geçiyor.

Dünya için ekolojik miras olarak görülen Akdeniz’in korunması için UNEP tarafından desteklenen İtalyan Çevre Koruma Örgütü Legambiente öncülüğünde tüm Akdeniz ülkelerindeki çevre sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle her yıl düzenlenen ve gönüllü yerel halkı, yerel yönetimleri, yerel STK’ları, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlanan Akdeniz’i Temiz Tutalım” kampanyası, bu yıl 26 Mayıs’da TURMEPA öncülüğünde Türkiye’nin çeşitli kıyılarında geniş katılımla gerçekleştirilecek.

21 ülkenin kıyılarını paylaştığı ve dünya için ekolojik bir miras olarak görülen Akdeniz, dünya denizlerinin yüzde 1’ini oluşturmakta. Kıyılarındaki ülkelerde dünya nüfusunun yüzde 7’si yani toplam 425 milyon kişi yaşayan Akdeniz’de, kıyı şeridinde oturanların sayısı 150 milyonu geçiyor. Aynı zamanda suda yaşayan canlı türlerinin yüzde 7,5’ini barındıran Akdeniz’de, dünyanın başka bölgelerinden çok daha fazla sayıda kıyı ve deniz bitkisi türü ise yok olmuş durumda.

Yılda yaklaşık 200 milyon turist Akdeniz kıyılarında tatilini geçiriyor. Turizm bölgenin en büyük gelir kaynağı durumunda ve kıyı şeridindeki ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılası’na (GSMH) ortalama yüzde 22 oranında katkıda bulunuyor. Ancak bununla birlikte, her yıl Akdeniz’i ziyaret eden 100 milyon kişinin ürettiği çöplerin yüzde 80’i arıtılmadan denize atılmakta. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre ise Akdeniz’deki deniz kabuklularının yüzde 93’ü maksimum değerden daha fazla dışkı bakterisi içermektedir.


Detaylı bilgi İçin:

http://www.turmepa.org.tr/icerik.aspx?id=391