Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler

Resim: ABD'de Florida'da kurulu 200 dolayındaki işletme akvaryum balıkları yetiştiriciliğinde çok başarılı uygulamalar yapmaktadır Resimde Florida da dış havuzlarda akvaryum balıkları yetiştiriciliği yapan bir işletme görülmektedir.
Bu kitap içerisinde akvaryum balıkları yetiştiriciliği konusunda fazla bir bilgi vermek gerekli görülmeyebilir. Ayrıca bu konu için bu kitap içerisinde fazla bir yer ayırma olanağı da bulunmamaktadır. Fakat su ürünleri yetiştiriciliği içerisinde akvaryum balıklarının yeri oldukça önemlidir. Çünkü akvaryum balıkları üretimini bir su ürünleri yetiştiricilik kolu olarak ele alan ve bu üretim dalından oldukça fazla gelir sağlayan pek çok ülke bulunmaktadır.

Bu nedenle burada ekonomik anlamda akvaryum balıklarının ticari amaçlı yetiştiriciliği konusunda biraz bilgi sunmanın yararlı olacağı düşünülmüştür Akvaryum balıkları bir süs ve eğlence amacıyla ele alınır. Fakat bu hobi alanının arkasında meraklıların taleplerini karşılama amacıyla oluşmuş çok geniş bir yetiştiricilik sektörü bulunmaktadır.

Ülkemiz, akvaryum balıklarının yetiştiriciliği açısından da bir çok balık türü ve varyetesi için çok uygun iklim koşullarına sahiptir. Bu nedenle akvaryum hobisi içerisinde yer alan yüzlerce türün, yetiştirilerek diğer ülkelere ihraç açısından çok önemli potansiyele sahip olduğu inancındayız.

Her akvaryum balığının ayrı bir yetiştirme tekniği vardır. Bu nedenle ele alınacak her balık türü hakkında yetiştiricilik uygulamaları az veya çok farklı olacaktır. Bu konuda yetiştiricilik yapmak veya daha fazla bilgi almak isteyenlere daha önce yayınlamış olduğumuz "AKVARYUM BALIKLARI ANSİKLOPEDİSİ"ni önereceğiz. Kitap içerisinde 1000 dolayında renkli resim sunulmuş ve yüzlerce balık türü veya varyetesinin yetiştiriciliği konusunda temel bilgiler sunulmuştur. Genel akvaryum bilgileri açısından da isteyenler Akvaryum tekniği isimli kitabımızdan yararlanabilirler.

Ülkemizde ticari anlamda akvaryum balıkları yetiştiren irili ufaklı bir çok küçük işletme vardır. Fakat bunu bir sanayi olarak ele alan büyük işletme sayısı kısıtlıdır. Sadece, Bergama da üretim yapan ORDAS veya diğer bir adı ile ORTADOĞU AKVARYUM firması sektöre örnek olabilecek ülkemizin en büyük akvaryum balıkları üreten işletme olarak, bu kitabın hazırlandığı yıllar için dile getirilebilir. Dileğimiz bu konudaki işletme sayısının artarak çok büyük bir Pazar olan Avrupa piyasasına ülkemizin de girebilmesidir. Unutmamak gerekiyor ki dayanıklı ve kaliteli olarak üretilecek Akvaryum balıklarının Avrupa ve Dünya piyasasında kolayca Pazar bulması her zaman için olasıdır.

Akvaryum balıkları yetiştiriciliği ve bu konu ile ilgili sektör bir çok ülkede ticari açıdan önemli bir yer tutar. Özellikle uzak doğu ülkelerinin Avrupa, USA ve Japonya gibi gelişmiş ülkelere yaptıkları akvaryum balıkları ihracatı bu ülkelerde bu konuda çalışan yetiştiriciler için önemli bir gelir kaynağı olmaktadır . Amerika Birleşik devletlerinde toptan balık satışlarından elde edilen gelirin 963 milyon dolar ve parekende satış tutarının ise 3 milyar dolar civarında olduğu kaydedilmektedir.

Konu Dünya çapında ele alındığında akvaryum balıkları yanında konu ile ilgili malzemelerin üretimi ve satışıyla birlikte yıllık 30 milyar dolar dolayında bir ticaret hacmi olduğu bildirilmektedir. Sadece Avrupa ülkelerinin uzak doğu ülkelerinden ithal ettikleri balık tutarının 109 milyon dolar olduğu kaydedilmiştir. Ülkemizdeki iklim koşulları ve yetiştirme olanakları dikkate alınırsa, pek çok Akvaryum balığını yetiştirilmesi olanağı vardır. Konu bilinçli olarak ele alınır ve teşvik edilir ise bu konuda ülkemizde başarılı işletmelerin kurulması ve bundan ülkemizin döviz geliri elde etmesi olası görülmektedir.
Akvaryum balıkları yetiştirerek tüm dünyaya balık pazarlayan bir ülke olarak Singapur'u örnek olarak gösterebiliriz.

Resim :Malezya'da üretim akvaryumlarında yüzlerce balık türü yetiştirilerek ihraç edilir
.


Bu ülkede akvaryum balığı yetiştiren pek çok işletme olup Dünyada yetiştiriciliği yapılan 1000 dolayında tür ırk veya varyeteden yaklaşık % 50 sinin bu ülkede yetiştirildiği bildirilmektedir. 2002 yılı için ihraç edilen balık miktarı 230 milyon adet olup bunun bir kısmını yakın ülkelerden satın alarak ihraç etmektedirler. Singapur daki 64 adet çiftlikte üretilen balık adedinin ise 110 milyon adet olduğu kaydedilmiştir. Yetiştiricilik yapılan alan miktarı ise 1330 dekardır. Böylece Singapur dünya akvaryum balığı ithal ve ihracatının merkezi durumuna gelmiştir.. Akvaryum balığı ihraç ettikleri ülke sayısının 70 dolayında olduğu bildirilmektedir.

Akvaryum balıkları üretimi ve ihracı üzerinde çalışan diğer bir ülke de Endonezya olup 52 ülkeye ihracat yaptıkları kaydedilmektedir.
Tayland'da akvaryum balıkları üretimi ve ihracatı konusunda başarılı olan ülkelerden bir tanesidir. Bu konu ile çalışan aile sayısı 3000 dir. Üretilen balık varyetesi sayısı 500 dolayındadır.


Japonya Çin gibi ülkelerde de bu konuda çok başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere akvaryum balıkları yetiştiriciliği su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında bir çok ülke için önemli bir gelir kaynağı durumundadır. Akvaryum balıklarının bir çoğunun yumurtadan çıkıp pazara sevk süreleri, 3-5 ay arasındadır. Bu nedenle ülkemizde özellikle güney bölgelerimizde açık havuzlarda yaz aylarında çok başarılı bir şekilde akvaryum balığı yetiştirme olanağı mevcuttur. Ayrıca kapalı tesisler içerisinde de yetiştiricilik yapılması da yaygın bir uygulamadır. Bu nedenle bu sektörün ülkemizde gelişmesi iç Pazar açısından olduğu kadar ihraç bakımından çok yüksek olanaklar vardır ve konu üzerinde önemle durulmalıdır.


Resim: Singapur da akvaryum balıkları yetiştiriciliği gelişmiş bir sektördür. Gerek dışarıda gerekse kapalı ortamlarda milyonlarca akvaryum balığı yetiştirilerek dünya ülkelerine ihraç edilmektedir.Resim : Akvaryum balıkları yanın da akvaryumlar da kullanılan yüzlerce akvaryum bitkisi vardır ve bunların yetiştiriciliği de su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında önemli bir yer tutar.

Malezya akvaryum ürünleri yetiştiriciliği birliği bildirişlerine göre Malezya da 229 çeşit akvaryum bitkisi yetiştirilmekte ve bunlar dünyanın çok çeşitli ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu konudaki sektörde pek çok ülke için önemli bir gelir kaynağıdır. Bu konu bile başlı başına bir yetiştiricilik kolu olarak önemli bir yere sahiptir ve ülkemizde de üzerinde durulmasında yarar vardır.Resim: Bergama'da kurulu Ortadoğu Akvaryum Firması ülkemizdeki en büyük akvaryum balıkları üretim tesisidir. Yıllık kapasitesi 3 milyon dolayındadır. Firma tarafından üretilen balık varyete sayısı 50 civarında olup bu türler lepistes, plati, kılıç kuyruk,melek, gromi, diskus, japon vs gibi bir çok türü kapsamaktadır.


Yukarıdaki konularda daha fazla bilgi için
Prof. Dr Atilla ALPBAZ'IN

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KİTABI
Her su ürünleri fakültesi Öğrencisinin
Her su ürünleri Mühendisinin
Su ürünleri yetiştiriciliğine ilgi duyanların
Su ürünleri yetiştiricilerinin
VE Su Ürünleri meslek lisesi Öğrencilerinin
SAHİP OLMASI GEREKTİKLERİ genel BİR KİTAP.
Tümüyle renkli 600 sayfa.

ROTİFER SU ÜRÜNLERİ VE YAYINCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Adres: 5812 Sokak, No:15/A, Karabağlar- İZMİR
Tel: (232) 265 53 63
Fax: (232) 265 59 69
e.mail: info@aalpbaz.com


Prof. Dr. Atilla ALPBAZ Kimdir?

1940 Aydın-Karacasu doğumludur. İlk ve orta okul tahsilini Karacasu'da, Lise tahsilini ise 1958 yılında Aydın lisesinde tamamlamıştır.
1960- 1961 yıllarında askerlik görevini yedek subay teğmen olarak tamamladıktan sonra 1961 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne girmiş ve 1965 yılında mezun olarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını almıştır.
Fakülteden mezun olduktan sonra (1965, Haziran) T.C.Ziraat Bankası'nda 1966 yılı Mart ayına kadar Kontrollu Zirai Kalkınma Kredileri Mühendisi olarak Erzincan ve Denizlide çalışmıştır.
Mart 1966'da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvan yetiştirme ve Islahı kürsüsüne asistan olarak girerek öğretim elamanı olarak çalışmaya başlamıştır.
Mart 1970'de Dr, Mart 1974'de Doçent 1980 yılında Ege Ü. Senato kararı ile Prof ünvanını aldı.
1974 yılına kadar hayvan yetiştiriciliği konularında özellikle hayvan ıslahı konularında çalışan Atilla ALPBAZ 1970 yılında gittiği İngiltere'de ve burada kaldığı 2 yıl içerisinde Türkiye'de o zamanlar pek bilinmeyen ve uygulanmayan su ürünleri yetiştiriciliği konularına ilgi duyarak çalışmalarını bu yöne kaydırdı. Türkiye'ye döndükten sonra Su Ürünleri yetiştiriciliği konularının yaygınlaşması ve ülkemizde tanınmasını sağlama amacıyla çeşitli radyo ve televizyon konuşmalarına katıldı. Yurt içi seminer ve toplantılarda tebliğli veya konuşmacı olarak iştirak etti ve pek çok yayın organında konunun ele alınması uğraşıları verdi. Özellikle Ege Bölgesinde Su ürünleri Yetiştiriciliğinin başlaması ve yaygınlaşması konusunda çok yönlü çabalarda bulundu.
1965- 1982 yılları arasında E.Ü.Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme bölümünde çalışmıştır. Burada bir süre Bölüm başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bu arada Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde çalışmakta olduğu kürsü adının "Hayvan Yetiştirme ve Su Ürünleri Kürsüsü" olarak değişmesini sağlayarak Ege Üniversitesin de su ürünleri yetiştiriciliğinin bir bilim dalı olarak ele alınmasını sağladı.
1982 yılında 41 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince kurulan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okuluna kurucu Müdür olarak atanmış, daha sonra bu yüksek okulun Fakülte olmasından sonra Dekan olarak göreve devam ederek 13 yıl süre ile yöneticilik görevinde bulunmuştur.
1995 yılında Dekanlık görevinden kendi arzusu ile istifa ederek ayrıldı. 1982-2002 yılına kadar Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm başkanlığı görevini yürütmüş ve bir dönem kendi isteği ile ayrılmıştır. Üniversitesi Senatosunda Su ürünleri Fakültesi Senatörü olarak 1999-2002 yılları arasında bir dönem görev yapmıştır.
Yurt dışı deneyimleri olarak, 1970- 1972 yıllarında iki yıl süre ile İngilterede bulundu.
1975-1976 da 16 ay Japonyada Su Ürünleri yetiştiriciliği konularında çalıştı.
1980 ve 1990 yıllarında 1'er ay süre ile Hindistanda bulundu.
Yurtdışı deneyim olarak 40 dolayında ülkeyi ziyaret ederek ziyaret ederek su ürünleri yetiştiriciliği konularında toplantılara katıldı tebliğ ler sundu ve incelemelerde bulundu.
12 tanesi kitap olmak üzere 200 dolayında makale, bildiri ve teknik bülten çalışması vardır. Su ürünleri Yetiştiriciliği konusunda pek çok tesis projesi hazırlamıştır. . En önemli mesleki kitapları.; Su ürünleri yetiştiriciliği, iç su balıkları yetiştiriciliği, Deniz balıkları yetiştiriciliği, Kabuklu ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, Akvaryum tekniği, Akvaryum el kitabı, Japon balığı yetiştiriciliği, Balık Islahı, otla balıkçılığı , Akvaryum balıkları ansiklopedisii. Vs. dir.
Sonuçlanmış 14 adet doktora ve 12 adet yüksek lisans çalışması danışmanlığı yapmıştır.
Mesleki kitapları dışında "Hindistanda yazdım" "Ben bypass oldum" ve "Çelişkiler" isimli 3 adet meslek dışı yayını bulunmaktadır. Amatör düzeyde resim çalışmalarında bulunmaktadır.
17 eylül 2007 tarihinde yaş haddinden dolayı 43 yıl 7 ay devlet hizmetinden sonra emekli olmuştur
İyi düzeyde ingilizce, orta düzeyde fransızca ve Japonca bilmektedir
Evli ve 2 çocuk babasıdır.