Amatör balıkcının hakları.
Merhaba arkadaşlar özellikle bölgemizin turizme açık oluşundan kaynaklanan bazı sorunları hepimiz yaşıyoruz.En çok da otellerin önünde balık avlamak isteyen arkadaşlarımız otel güvenlikleriyle sorun yaşadığını biliyoruz.Hiç bir kumsal hiç bir iskele amatör balıkcı için yasak değildir,kamu alanları ortak kullanım alanlarıdır. MADDE 13-

(1) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

(2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.

(3) Tebliğde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

(4) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir.

(5) Ormaniçi sularda amatör balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatından “Ormaniçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alması zorunludur.

(6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(7) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.

(8) Kafes balıkçılığı yapılan iç sularda kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

(9) Ticarî amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

(10) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır

Alıntıdır:http://www.yakamozavmalzemeleri.tr.g...6%23305%3B.htm