AMATÖR TEKNELERE AİT BELGELER

Tonilato Belgesi : Teknenin boyu, eni, draftı, inşa eden, yapı malzemesi, gros ve net tonajları, makinesinin özellikleri, sahibi (donatanı), bağlama limanı, teknik kütük numarası gibi bilgilerin yazıloı olduğu belgedir.

Özel Yat Kayıt Belgesi : Tonilato belgesindeki bilgilerin bir kısmı ile birlikte izin verilen sefer bölgesi, yolcu kapasitesi, personel listesi, can kurtarma donanımı, yangın söndürme ve deniz kirliliğini önleme donanımları, sörvey yeri ve tarihi gibi bilgilerin yazılı olduğu belgedir. Dört yılda bir yenilenen bu belge, her yıl vize ettirilir.

Bu iki belgeden başka eğer teknede VHF cihazı varsa, buna ait ruhsatname, kaptan ve gemicilerin amatör denizci belgeleri ve en az birinin 'deniz tahditli VHF radyotelefon operatör' belgesi bulunması gerekir. Yurt dışı sefer yapmadıkları süreceamatör denizci tekneleri limanlarda kağıt yenilemezler. Yurt dışı sefer yapılırken 'transitlog' belgesi alınır, doldurulur ve yetkili makamlara (Liman Başkanlığı, pasaport polisi, gümrük muhafaza, sahil teşkilatı merkezi) onaylatılır.