Apistogramma cacatuoides (Kakadu)

Latince Adı: Apistogramma cacatuoides

Habitatı ve Anavatanı: Amazon nehri.

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif.

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif.

Yüzme Seviyesi: Dip-Orta

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler nisbeten daha büyüktür. Renkleri daha parlaktır. Yüzgeçleri daha ihtişamlı görünür.

Üreme: Bir kovuğun içine düz yumurta dökerler, dişi yumurtaları korur.

Sıcaklık: 26°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 8 cm

En Az Akvaryum Hacmi:50 litre

Su Sertliği: Yumuşak

pH: 6.0-7.0

Zorluk Seviyesi: 3

Genel Yorum: Amerika'da oldukça popüler balıklardır ancak ülkemizde henüz fazla tanınmamışlardır. Üremeye yatkın olsalar da yumurtaların çıkması için yumuşak, uygun su şurtları gerekmektedir. Küçük akvaryumlarda birden fazla erkek bulundurulmamalıdır. Doğada rengi pek canlı olmasada akvaryumda yapay seleksiyonlarla daha renkleri türleri üretilmiştir. Double Red, Triple Red gibi varyasyonları vardır. Double (2) ve Triple (3) adı, renkli olan yüzgeç sayısına bakarak verilmiştir. Toptancılardan akvaryumculara gelen ithal balıklar genellikle zayıf düşmüş balıklar olur ve alındığında büyük oranda balık bir kaç gün içinde kaybedilir. Balıklar alındığında kuru yeme alışık olmadığından çok iyi bir şekilde canlı artemia veya su piresiyle beslenmeli kondüsyon kazandırılmalıdır. Uygun su şartları sağlandığı zaman, geniş akvaryumlarda canlı doğuranlarla ve barışçıl Amozon türleriyle bakılabilir.

akvaryum.com,dan alıntıdır.