Atatürk, vakti olduğu zamanlarda her savaş öncesi Annesi Rahmetli Zübey´ de Hanım´ın yanına uğrarmış elini öpermiş...
Büyük Taaruzdan önce yani Sakarya Savaşı´ ndan sonra olan ve heni şu Yunanlılar´ın üstüne gittimiz ve şu ünlü sözü söylediği savaş vardıya ´´ Ordular ilk hedefiniz Akdeniz´ dir´´ dediği savaş öncesinde Annesi´ ne uğrar ve Annesi´ nden Helâllik ister Annesi ise :
-Eğer bu savaşı kaybedersen analık hakkım sana haram olsun der.
Ata bunun üzerine daha da hırslanır...Ve annesine:
-Allah´ a ısmarlık der, Allah yüzümüzü kara çıkartmasın der ...
Sorarım size eğer Atatürk denildiği gibi HAŞA Allah´ a karşı olsaydı ya da inanmasaydı ´´ Allah´a ısmarlak, Allah´ a emanet ol ´´ dermiydi?
Ya da analık hakkına inanırmıydı?

_____________________________


Atatürk´ ün ağzından bir kaç söz :
-Efendiler Allah birdir ve büyüktür.Kur´ an bir Kitab-ı Ekmeldir.Cenab-ı Peygamber Hatamül Enbiyadır. der.
(B. Nutuk Sahife 1241)

Pekâla anlamı :

Kur´ an-ı´ nın Allah´ın kitabı olduğunu, Hz. Muhammed´ in son peygamber olduğunu söylemiştir.
(PEYGAMBERİN ALLAH´IN KULU ANLAMINA GELDİĞİNİ BELİRTMEME GEREK YOK SANIRIM)
Saygı değer üyeler İslam´ın kurallarından biride
Allah´ın birlğine inanmak,
Hz. Muhammed´in Allah´ın kulu ve elçisi olduğuna inanmak MÜMİNLİKTİR.
Atatürk´ ün sözünde yukarıda İslam´ ın kuralını belirtilmemiş midir?
Yani Atatürk MÜMİNDİR.(bakın belgelerinide verdim yukarıda)kyn:sihirlikuyucom.