Genel Atık Tanımı: Standart dışı ürünler, sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler, .dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (kontamine olmuş maddeler), aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (temizleme işlemi atıkları, ambalaj atıkları), kullanılmayan kısımlar (atık piller ve katalizörler), yararlı performans gösteremeyen maddeler (kontamine olmuş asitler), endüstriyel proses kalıntıları (destilasyon atıkları), kirliliğin önlenmesi amacı ile kullanılan proses kalıntıları (yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler),yüzey işlemleri kalıntıları (torna atıkları ve benzeri), hammadde işleme proses kalıntıları (petrol slopları, madencilik ve benzeri), değerini kaybetmiş olan maddeler (PCB'lerle kontamine olmuş yağlar),ihracatçı ülkenin kanunlarına göre yasak getirilmiş olan maddeler, yeniden kullanım veya geri kazanım amacı ile getirilen maddeler, kontamine olmuş alanın iyileştirme çalışmalarından doğan maddeler.

Yukarıda bahsedilen katagorilere ait olmayan fakat üretici ya da ihracatçı tarafından atık olarak kabul edilen maddeler. Yukarıda belirtilmeyen üretim atıkları atık olarak tanımlanır.


Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin atık üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 9. maddesinin c.bendinde “Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda Valilikten izin almakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL)
HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARI
GERİ DÖNÜŞÜMTEHLİKELİ ATIK MİNİMİZASYONU
Atık Kodlarının Belirlenmesi
Atık Yönetimi Nedir? (Atık Yönetim Piramidi)
Atık Yönetim Planı Hazırlanması
Atık Beyan Formlarının Doldurulması
Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Tehlikeli Atık / Atık Yağ Taşıma Lisans Belgesi İşlemleri
Ulusal Atık Taşıma Formunun Dolurulması ve Kullanımı
FORMLAR (Üreticinin Doldurması Gereken Tüm Formlar)
Atık Akü Geçici Depolama İzni
Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzniÖmrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama İzniTehlikeli Atık Geçici Depolama İzni (Tesis İçi)