TURİZMİ EN FAZLA ATIKLAR BALTALIYOR!

ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Doran, gelişi güzel dökülen atıkların ciddi çevre sorunu yarattığını söyledi Nehir ve denize dökülen ve ciddi çevre sorunu yaratan katı atıkların neden olduğu kirliliğin, turizmi de olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Ortak Sekreteri ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Doran, yaptığı açıklamada, gelişi güzel dökülen atıkların ciddi çevre sorunu yarattığını söyledi. Çevrenin korunması konusunda herkesin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Doran, dünya kaynaklarını sonsuz görüp tahrip edenlerin, gelecek nesillere ne yazık ki yaşanılmaz mekanlar sunacağı uyarısında bulundu.

''Bir yandan turizme ülkenin ekonomik geleceği gözüyle bakıp diğer yandan en muhteşem kıyılarımızı, denizlerimizi kirletmek sonsuz bir aymazlık anlamına gelmiyor mu?'' diye soran Prof. Dr. Doran konuşmasını da yine bir soruyla sürdürdü:

''Kıyılarımıza termik santralleri dikip denizlerimizin kimyasal ve ısıl değişikliğine yol açmak, en bakir kıyılarımıza nükleer santral inşa etmek için girişimlerde bulunmak, fabrika atıklarını ve evsel atıkları arıtmasız denizlerimize salıvermek, dış kökenli çöp varillerinin denizlerimizde başıboş dolaşmasına seyirci kalmak, kirli teknolojileri ülkemize adeta doldurmak hangi vatan sevgisiyle bağdaşabilir?''

Doran, doğanın, insanoğlundan kirletmenin hesabını mutlaka soracağını kaydetti.

-DENİZDEKİ KİRLİĞİNİN YÜZDE 10'U GEMİLERDEN-

Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş ise denizdeki kirliliğin yüzde 10'unun gemilerden kaynaklandığını söyledi. Gemilerin Uluslararası Denizcilik Örgütü kuralları gereği, gittiği mesafeye bağlı olarak çöp, katı atık ve petrol bulaşığı gibi atığını demirlediği limana bırakmak zorunda olduğunu belirten Delibaş, açık denizde çöp atılması konusunun fazla olduğunun söylenemeyeceğini bildirdi.

Delibaş, denizlerin istatistiklere göre ağırlıklı olarak karadan atılan çöpler sonucu kirletildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

''Gerek ülkemizde ve gerekse Akdeniz'e kıyısı olan komşu ülkelerden atılan atıklar rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenerek zaman zaman yer değiştiriyor. Çok önemli doğal kaynak olan denizlerimizi kirletmemek gerekir. Denizin kirlilikten korunması için de özellikle yerel yöneticilere önemli görevler düşüyor. İnsanlar için önemli olan besin maddelerini barındıran denizlerimizin korunarak gelecek kuşakların da yararlanmasını sağlamak öncelikli görevimiz olmalı.
''(aa)