Müdürlü
ğünüzde ……….…………..…....……… ruhsat kod numarasında kayıtlı olan …………….… isimli balıkçı gemimin bağlama kütüğü kayıt işlemlerini yaptırabilmem için tarafıma ‘uygunluk’ yazısı verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim. …../…../…..
 
 
ADRES B
İLGİ

AD-SOYAD
Mahalle :
Cadde/Sokak :
İMZA
No :
İl-İlçe :
Tel :
T.C. No :