14.09 2009 tarihinde çıkan ve 27349 sayılı resmi gazete de çıkan yasa ile 18 gros tondan küçük tekneler bağlama kütüğüne kayıt olacakları bildirilmiştir. ancak bağlama kütüğüne kayıtlı tekne sahiplerinin ötv siz yakıt genelgesinde gemi siciline bağlı tekneler ötv siz mazot alır maddesi bulunduğundan kafaları karışmıştır, maliye bakanlığı sadece gemi siciline bağlı teknelerin ötv siz mazottan yararlanır demesine rağmen denizcilik müşteşarlığı bu konuyu çözüme ulaştırmak için uğraşmaktadır. son care olarak denizçilik müşteşarlığı her ikisinede üye olmak kaydıyla da olsak 18 gros tondan küçük teknelere ötv siz mazot kullandırılacağını beyan etmiştir.

ayrıca otomatik tanımlama sistemi AIS 15 metrenin üzerindeki teknelerin mecbur olduğu 11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir bir kaç defa tarih değişmiş son olarak da 2009 sonuna kadar takılacağı ilan edilmiştir.
ancak sıkışıklık olunacağı düşülünerek denizçilik müşteşarlığında yaptığımız görüşmelerde aıs çihazı alınmış ise takılması yetişmemiş olanlar için yapılan denetimlerde balıkçılığın aksamaması için alınan cihazın faturasını takılana kadar gösterilmesi yerterli olabilineceği bize söylenmiştir bu konuda yazı çıkar çıkmaz yeniden bilgi yazısını yazacağım