Sayın Üyemiz,

İlgi yazıda, dünya bilimsel kuruluşları yetkililerinin gemilere ait balast suyu iyileştirme sistemlerinin nasıl denendiğini görüşmek için ilk defa olarak Malmö, İsveç’de bir araya geldikleri belirtilmektedir. Söz konusu Toplantı, Balast Suyu Forumu’ndan önce yapılmış olup, bundan amacın gemi sahiplerinin kısa zaman içinde uygulamaya zorlanacakları teknolojiler için bir kıyaslama seviyesi bulmak olduğu belirtilmiştir.
Dünya Denizcilik Üniversitesi tarafından düzenlenen Malmö’deki Balast Suyu Forumunda, diğer hususların yanı sıra, balast suyunu iyileştirmek için daha hassas sistemlerin nasıl geliştirilebileceğinin incelendiği de bildirilmektedir.
İlgi yazı ve Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
Saygılarımızla,

İsmail ASASOĞLU
Genel Sekreter V.
EKLER:
Ek-1: İlgi yazının Türkçe çevirisi.
Ek-2: İlgi yazı.