Balık bulucu size aşağıdaki konular da yardımcı olur:
1-Balık sürüsünün konumlandırılması ve bulunduğu ortamın yapısı ve ne kadar derinde olduğu.
2-Gemi batığı, elişkan denilen taşlıklar, mercanlıklar ve teknenin omurgasıyla dip arasında kalan objelerin konumlandırılması
3-Zemin yapısının hatları ve yapısının belirlenmesi (yumuşak çamur, kum ve taş gibi).
4-Su derinliğinin ve seyir için tehlikelerin belirlenmsi.
5-Su sıcaklığının büyük ölçüde değiştiği bülgelerin belirlenmesi.
6-Balık bulucunun ekranında gözüken balıkların ne cins olduğunun belirlenmesi. (Tecrübeli kullanıcı balıkların hava torbasının şeklinden be boyutundan, balık bulucudaki ekoların yüksek kalitesinden ne cins balık olduğunu belirler.Su sıcaklığı, su derinliği balık sürüsünün seyir özelliği balık cinsini belirlemeye yardımcı diğer faktörlerdir