02 Eylül 2009 tarihinde İzmir – Arma Sanat ve Kültür’ de Balık Çiftlikleri konusunda konuşmacımız Veteriner Hekim Yekta Ünsal ve konuğumuz Yeşiller Partisi eş sözcüsü Bilge Contepe ile bir buluşma gerçekleştirdik.
Toplantıda, Güvercinlik Maya köyü ve Güllük Kıyı Kışlacık yerleşimleri temsilcileri, Greenpeace’ den Bilge Öztürk, Sığacık Çevre Koruma Derneği Başkanı, avukat Sehrazat Mercan, Tema’ dan Ersun Gülcan ve İzmir Yeşilleri üyeleri ile bireysel katılımcılar yer aldı.Sayın Yekta Ünsal’ ın Balık Çiftlikleri’ nin zararları konusunda verdiği bilimsel bilgilerin ardından, Bilge Contepe konu ile ilgili Bodrum’ da yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Ardından karşılıklı bilgi alış verişine dönen söyleşimizde; Maya Köyü ve Güllük Kıyı Kışlacık yerleşimleri temsilcileri Biker Ekremzade ve Bülent Yavuzer konu ile ilgili bölgelerindeki gelişmeleri dile getirerek hukuksal boyutta balık çiftliklerine karşı mücadelenin nasıl olması gerektiğine dair gerek bilgi verdiler gerekse konu ile ilgili sorularını dile getirdiler. Çiftlik sahiplerinin özellikle yöre halkının orada kalmadığı dönemlerde çalışmalara başladıklarını ve bunun da mücadeleyi zayıflatmak amacı taşıdığını vurguladılar. Av. Sehrazat Mercan açılmış davalar hakkında bilgiler verdi. Sığacık Çevre Koruma Derneği Başkanı Sayın Vahdi Sarıkaya, Sığacık’ ta Orkinos Balık Çiftliklerine karşı mücadelenin yayılmasındaki başarının gelişimini anlattı.
Bilge Contepe’ nin sorusu üzerine “mücadelede balık çiftliklerine tümden mi karşı çıkmalıyız yoksa ıslahını mı sağlamalıyız” tartışması, her bir yerelin ya da kurumun kendi tercihine bırakıldı. Toplantıda ortak anlayış, bu mücadelede hukuksal işlemlerin yanı sıra yöre halkının desteğinin sağlanmasının önemi, ÇED sürecinin ve bilirkişi raporlarının takibi ve bu konuda bir iletişim ağının oluşturulması şeklinde oluştu.

Bizler de iletişim ağını kurmak amacıyla grubumuzu oluşturduk


Grubumuz balık çiftlikleri konusunda belge, doküman aktarımı ve toplantı, panel haberlerini birbirimize ulaştırmayı amaçlamaktadır. Sizlerin davet edeceği katılımcılara ( bilim adamları, çeşitli dernek temsilcileri ya da mücadeleyi destekleyici bireysel isimlere ) açıktır.

Yine grubumuzda moderasyonun gerekli olmayacağını düşündük.
Demokrasi – katılım ve mücadelede yerelliğe verdiğimiz önem sebebi ile biz İzmir Yeşilleri olarak bu grubun sadece oluşumu sağladık. Grup iletişimin ağının genişlemesi ve dokümanların aktarımı konusunda sorumluluk balık çiftlikleri ile mücadelede yer almak isteyen herkese aittir.


Grup adresi; balikciftliklerimucadele@googlegroups.com
Grup e-mail; balikciftliklerimucadele@gmail.com


Yeşiller İzmir adına
Derya Özgüzel
Koray Doğan Urbarlı