2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Balık OLsam !!!

 1. #1
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.942
  Tecrübe Puanı
  2443

  Standart Balık OLsam !!!

  Boyut önemli: “Seninki kaç cm?”

  İlginç sloganıyla dikkat çeken Greenpeace’in kampanyası, üremeye fırsat bulamadan avlanan yavru balık avı sorununa parmak basıyor. Çünkü BM raporuna göre, dünya denizlerindeki toplam balık stokunun yüzde 60’ı, hatta yüzde 76’sı bitmiş, tükenmiş durumda! Balıkların bittiği gün, deniz yaşamı da bitecek. Oysa Greenpeace’e göre henüz zaman var. Çünkü büyük balıkların yüzde 10’u hala hayatta, balıkların yüzde 40’ı ise hala denizlerdeki ekosistemi beslemeye devam ediyor. Eğer bugün yavru balık avı durdurabilirse, yarın her şey düzelebilir. Konu ile ilgili Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı’nın görüşlerini aldık. İşte Dökmecibaşı’nın çarpıcı açıklamaları…

  “Seninki kaç cm?” kampanyası ile nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz, neden böyle bir slogan?

  Yavru Balık Projesi; Türkiye’deki balıkçılığın denetimsiz, kontrolsüz ve plansız olarak büyüyen ve gittikçe artan yasadışı, aşırı avlanma sonucu balık stoklarının tükenmesine ve bu nedenle artan yavru balık avına ve satışına dikkat çekmek, durdurmak amacıyla başlatıldı. Her canlı türünün en az bir kez üreme şansı olmalıdır ki, türünü devam ettirebilsin.

  Yetişkin bir balık türüne göre değişse de, her yumurtlamada binlerce yavru verir, oysa ona bir kez bu şansı vermeden avlarsak soyu tehlikeye girer. Balık stoklannın aşın ve plansız avlanması sonucu azalması, endüstriyel balıkçıların henüz yavru olan balıklan hedeflemelerine neden olmaktadır. Bu da tüm stoklann yakın zamanda tükenmesine neden olacaktır, yani yavru balık avlanmaya ve satılmaya devam ederse, yakın zamanda erişkin balık da kalmayacak! Projemizde, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı’nın görevini yapmasını, yavru balık tüketimini denizden başlayıp, balık hallerine ve satış noktalanna kadar denetlemesi ve engellemesini talep ediyoruz. Varolan yasal avlanma boylan listesindeki hatalann, bilimsel verilere ve stoklann durumu göz Önüne alınarak değiştirilmesi bu projenin hedeflerinden biri. Tabi ondan sonra da uygulamanın sağlanması için gerekli mekanizmalann oluşturulması gerekiyor.

  Proje boyunca balık pazarlan, restoranlar ve tüketicileri de, üzerlerine düşen duyarlılığı göstermeleri için harekete geçirmeye çalışacağız. “Seninki kaç santim?”i, mesaj olarak doğrudan tüketiciyi duyarlı olmaya çağıran bir slogan olduğu için tercih ettik. Sonuçta değişimi yaratmak için öncelikle tüketicide farkındalık yaratmak gerekir. Ardından değişimi sağlayacak iradeyi gösterebiliriz. Ancak bu şekilde bakanlığı görevini yapması için zorlayabiliriz.

  Kampanya kapsamında neler yaptınız?

  2007’de İstanbul’da balık pazarlarında balık boyları cetveli dağıtmıştık. Bu yıl yeni hazırladığımız cetveli yine balık pazarlarında dağıtmaya başladık. İlk olarak Beşiktaş BalıkPazan’nda dağıttık. Ardından bakanlık ile görüşmemiz oldu, cetveli yani yeni önerdiğimiz boylan sunduk Aynca yeni bir balık halinin açılışı sırasında Tarım Bakanı Mehdi Eker’e ulaşarak elden cetvelimizi verip, konunun önemini anlatmaya çalıştık,

  İstanbul’un farklıbalık pazarlarında cetvelimizi dağıtarak hem balıkçı, hem tüketici ile konuşma şansımız oldu. Bir yandan da su ürünleri kooperatifleri ve birlikleri ile iletişimdeyiz, onlann bu konuyu sahiplenmesi ve özellikle de çok kötü durumda olan kıyı balıkçısının sesini duyurması için uğraşıyoruz. Balıkçılık ile ilgili toplantılara katılıyor, kotuma kontrol dairesi ile görüşüyoruz. 201 I ‘de çok geç olmadan bu konunun gündeme gelmesi ve avlanma boylan listesinin bilimsel bir altyapı ile değiştirilmesi için ikna etmeye çalışıyoruz. Aynca Bakan Mehdi Eker ile görüşmek için talepte bulunduk.

  Kampanyaya insanların ilgisi nasıl oldu?

  Bugüne dek yaptığımız hiçbir imza kampanyası bu denli hızlı katılımcı sağlamamıştı, Seninki kaç santim? - Greenpeace internet sayfamızda iki ay içinde 189.000 kişi kampanyaya katıldı! Projeyi duyurduğumuz gün, Twitter’ın en çok tartışılan konulanndan biri oldu. Aynca kamuoyundan, su ürünleri mühendislerinden, balıkçılara, ünlü şeflere kadar bu konuda söz sahibi paydaşlardan müthiş olumlu mesajlar ve destekler geldi. Ünlü şef Mehmet Gürs gibi konuyu sahiplenenler oldukça, daha da hızlı sonuca ulaşabiliriz.

  İnsanlar sanıldığı gibi yalnızca sloganın ilginçliği nedeniyle ı I I değil, bu konuya önem verdikleri için destek oluyorlar.

  Tartışma platformlarında bu konu konuşuluyor, ciddiyetinden bahsediliyor, akademisyenler bu konuda görüş ve röpotaj vermeye başladılar. Burada kamuoyuna açıklama yapmayarak ilgisiz görünen bir tek Tanm ve Köyişleri Bakanlığı var, en azından bir açıklama yapmalannın zamanı geldi!

  Sosyal paylaşım sitelerinde bir de oyun başlattınız…

  Balık büyütme oyunu başlattık Önemli bazı ticari türlerin üreme boylannı esas alarak, oyuna katılanların balıklarını büyütmelerini istedik. Balıklannızı büyütebilmek için size verilen linki sosyal paylaşım sitelerinde vs. yaygınlaştırarak başkalannın sayfaya girmesini sağlamanız gerekiyor. Ancak bu şekilde balıklarınız büyüyor ve hamsiden başlayarak, en son kalkan balığına kadar balıklarınızı olması gereken üreme boyuna getirdiğinizde, bir Greenpeace kampanya tişörtü kazanıyorsunuz.

  Aslında amaç mesajımızı ve konuyu yaygınlaştırmak, insanlara da bu balıkları hangi boya geldiklerinde almaları veya tüketmeleri gerektiğine dair bilgi verebilmek. Oyunu oynarken elinizde olmadan o balığın gerçek üreme boyunu öğrenmiş oluyorsunuz; hamsim 9 cm oldu ya da barbunya 13 cm olmak üzere derken öğreniyorsunuz.

  Denizlerimizdeki tehlikenin boyutunu tam olarak anlatır mısınız?

  BM raporuna göre, dünya denizlerindeki toplam balık stokunun yüzde 60’ı, hatta yüzde 76’sı bitmiş, tükenmiş durumda! Büyük balık türlerinin ise yüzde 90’ı! Bunlar çok ciddi rakamlar, Denizlerimiz, zaten kirlilik deniz trafiği, küresel iklim değişikliği gibi onlarca tehdit nedeniyle gittikçe tükeniyor.

  Bunu üzerine bir de son 50-60 yılda inanılmaz hızlı büyüyen ve teknoloji geliştikçe acımasızlaşan bir endüstriyel balıkçılık binince, bugünkü açması duruma geldik. Tüm bu tehditler, denizlerdeki yaşamı yavaş yavaş tüketir ve canlı türleri azalırken, bir de kontrolsuz ve çok kısa zamanda çok hızlı büyüyen bir balıkçılık endüstrisinin tüketim hırsına, deniz ekosisteminin dayanması imkansız. Deniz ekosistemi son derece hassas ve kınlgandır, bir tek türün bile yok olmasının nelere yol açacağını bilmek zor. Aşın ve yasadışı avlanmanın yanında yanlış avlanma yöntemleri ile yalnızca hedeflenen balıktürlerini ceğil; memeliler, deniz kuşlan gibi diğerdeniz canlılann da yaşamlarını tehdit ediyorlar.

  Çözüm önerileriniz neler?

  En acil olarak yapılması gereken; söz konusu tehditlerin etkilerini yavaşlatmak ve bu canlılara ve denizlere bir yaşam şansı verebilmek için önemli deniz alanlannda (yani hassas habitatların olduğu yerlerde, türlerin üreme ve yumurtlama alanlannda, derin deniz yaşamının olduğu yerlerde ve deniz çayırlan gibi zaten koruma altında olan habitatlann bulunduğu yerlerde) “deniz rezervleri” yani sıkı koruma altına alınmış deniz alanlan oluşturmaktır. Bir yandan da aşın avlanma gibi tehditlerini durdurmak için “sürdürülebilir ve sorumlu balıkçılık” kavramlarının politika olarak yerleşmesi ve uygulanması gerekli.

  Yürüttüğümüz yavru balık kampanyası, işte tam da bu kavramlann temelini oluşturuyor. Daha yasal avlanma boylarında bilimsel hatalar yaparsanız ve türlerin daha yumurtlamadan avlanmasına izin verirseniz, sürdürülebilir balıkçılıktan nasıl bahsedebilirsiniz? Tabi bunlann yanında avlanma zamanlan, yerleri, filonun büyüklüğü gibi konuların da, acilen çözüme kavuşması ve büyük endüstriyel avcılık yerine sürdürülebilir kıyı avcılığı teşvik edilmelidir.

  Diğer STK’ların ve devlet organlarının size yaklaşımı nasıl?

  Diğer STK’lar ile gayet yakın ve iyi çalışıyoruz. Örneğin, bu projede fikir sahibi damaklar grubu ile birlikte hareket ediyoruz, onlar da lüfer kampanyası yürütüyor. Devlet organları ile her zaman aynı düzlemde olabildiğimiz söylenemez. Açıkçası genellikle çalıştığımız konularda karşılıklı görüşme talebimiz olduğu zaman olumsuz karşılanmıyoruz, ancak yalnız bize değil, STK’lara ne kadar değer verdikleri ya da yürütülen kamuoyu çalışmalarını ne kadar yakından takip ettiklerini bilmek zor. Öncelikle Türkiye’de hala çok geride olduğumuz konu, STK’ların doğrudan paydaş olarak görülmemesi. Bizleri ilgilendiren konulann karar veya tartışma aşamalarında bile STK’lar dikkate alınmıyor, sürece dahil edilmiyor ya da edilse bile göstermelik oluyor. Dolayısıyla Türkiye’de sadece Greenpeace olarak değil, genel olarak STK’ların katılımı ve şeffaflık konusunda sorun var. Pek çok karar, kapalı kapılar ardında alınıyor hala.

  Dergimiz hakkında neler söylemek istersiniz…

  Vira, bir deniz ülkesinde denizi farklı noktalardan ele alan az sayıda dergiden biri. Bu anlamda önemli bir yeri var, keşke bu ülkede daha çok insan denizlerie ilişkisini arttırsa. Üç yanımız deniz, iç denizimiz bile var, ama pek çok insan için hala deniz yaz tatilinden fazlasını ifade etmiyor. Neyse ki son yıllarda artan bir ilgi var ve Vira Dergisi gibi basın araçlan da bu ilgiyi ve bilgiyi arttırmak için önemli bir yer tutuyor.

  Okuyucularımızı nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

  Denizler dünyanın en önemli oksijen kaynaklarındandır ve yaşam denizde başlamıştır. Denizlerin ve içindeki yaşamın dramatik bir şekilde tükenmesi, geri dönüşü olmayan tablolara yol açacaktır. Zaten onca azalmış balık türlerinin daha da tükenmesi, denizlerin yakında bir denizanası çorbasına dönüşmesine yol açacak. Bu yüzden siz de kacsantim.org’da imza kampanyasına katılın ve sürdürülebilir denizler için destek olun.

  Bu yayın 01.01.2011 tarihinde Vira Dergisi’nde çıkmıştır.
  Balik olsam -

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 2. #2
  Vip Üye bnymnblr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Yaş
  41
  Mesajlar
  1.158
  Tecrübe Puanı
  185

  Standart  balıkçıda satıcıda müşteride böyle bie çizelge olsa.
  Bünyamin

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevap: 8
  Son Mesaj: 03.03.15, 07:58
 2. İzmir Balıkhali fiyatları 07-04-2011
  By LüFerCi in forum Günlük Balık Hal Fiyatlari
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 07.04.11, 10:09
 3. Balık halı fiyatları 28-02-2011 (İzmir)
  By LüFerCi in forum Günlük Balık Hal Fiyatlari
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 01.03.11, 02:29
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj: 29.12.10, 23:17
 5. Balıkçılık (Bulmaca) Sözlüğü
  By Burhan Reis in forum Balıkçılık Hakkında Genel Bilgiler
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 30.09.10, 23:34

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM