Balık ve deniz ürünü ithalatında gözetim uygulaması yapılacak
aa - 09.01.2011 - 10:30


Ton fiyatı belirlenen eşik değerin altında olan, somon, ringa, uskumru, palamut gibi balıklar ile karides ithalatında gözetim uygulaması yapılacak.


Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (DTM) bazı balık ve deniz ürünleri ithalatında gözetim önlemi uygulanmasına ilişkin tebliği, 30 gün sonra yürürlükte olmak üzere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğde yer alan gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen balık ve su ürünlerinin belirlenen eşik değerin altında ithali halinde, ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanacak.

Bu ürünler, ancak DTM tarafından düzenlenecek ''gözetim belgesi'' ile ithal edilecek ve gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulaması kapsamı dışında tutulacak.

İthalatçıların, gözetim belgesi almak için, gerekli belgeler ile DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Başvuru sırasında yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gözetim belgesi düzenlenmeyecek. Belgeler, 6 ay geçerli olacak, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilecek, üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek. Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az bir oranda aşması, ithalatın yapılmasını engellemeyecek.

Tebliğe göre, CİF olarak ton fiyatı 6 bin doların altında olan Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho), bin 200 doların altında olan Ringa balıkları (Atlantik ringası - Clupea harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii)(karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç), ton fiyatı 1500 doların altında olan Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus), ton fiyatı 3 bin doların altında olan Kömür balığı (Pollachius virens), ton fiyatı 2 bin 500 doların altında olan Uskumru balıkları (Uskumru-Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber Japonicus), ton fiyatı 4 bin doların altında olan Sockeye somonu (Red salmon) (Oncorhynchus nerka), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) ve diğerlerinin ithalatında gözetim uygulaması yapılacak.

Aynı şekilde ton fiyatı bin doların altında Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii), Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) spp.), 2 bin doların altında kalan Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar, 4 bin doların altında kalan Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)na ait olanlar,ithal ton fiyatı 3 bin doların altında kalan karidesler, ton fiyatı 3 bin 500 doların altında kalan Akdeniz kalamarları (İllex spp.) ithalatında da gözetim uygulaması söz konusu olacak.

Gözetim belgesi almak için başvuran ithalatçılardan, gözetim belgesini zamanında iade edeceklerine dair taahhütname ile son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı, tahakkuk eden vergi miktarı, ithal edilecek malın menşei, sevk ülkesi, döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülkeler, ödeme şekli, aracı banka ve şube ismi, ürünün FOB ve CİF fiyatına ilişkin faturalar ile tedarikçi ülkede ihracatçıya ilişkin ayrıntılı bilgiler istenecek.

DTM tebliğine göre, ithalatında gözetim uygulaması yapılacak balık ve deniz ürünleri ile belirlenen asgari ithalat ton fiyatı şöyle:

G.T.İ.P.Eşya TanımıBirim CIF Kıymet Dolar/Ton0302.12.00.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)6.0000302.40.00.00.00Ringa balıkları (Atlantik ringası - Clupea harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç)1.2000302.61Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)1.5000302.63.00.00.00Kömür balığı (Pollachius virens)3.0000302.64.00.00.00Uskumru balıkları (Uskumru-Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber Japonicus)2.5000302.69.99.00.00Diğerleri4.0000303. 11.00.00.00Sockeye somonu (Red salmon) (Oncorhynchus nerka)4.0000303.19.00.00.00Diğerleri4.0000303.22.0 0.00.00Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)4.0000303.51.00.00.00Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii)1.0000303.71Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) spp.)1.0000303.73.00.00.00Kömür balığı (Pollachius virens)2.0000303.74Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)1.5000303.79.19.00.00Diğerleri4.0000303. 79.58.00.00Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar2.0000304.19.13.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)na ait olanlar7.0000304.19.33.00.00Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar4.0000304.29.03.00.00Pangasuslara ait olanlar (Pangasius spp.)3.0000304.29.13.00.00Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)na ait olanlar7.0000304.29.31.00.00Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar4.0000304.29.51.00.00Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) na ait olanlar1.5000304.29.53.00.00Diğerleri1.5000304.29. 75.00.00Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifık ringası -Clupea pallasii) na ait olanlar1.3500304.29.85.00.00Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) na ait olanlar 3.0000304.99.10.00.00Surimi2.0000304.99.23.00.00Ri nga balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik ringası -Clupea pallasaii) na ait olanlar 1.3500306.13 (0306.13.50.00.00 hariç)Karidesler3.0000306.13.50.00.00Penaeus familyasından karidesler6.0000306.23Karidesler3.0000307.41Canlı, taze veya soğutulmuş3.5000307.49Diğerleri3.5000307.51.00.00. 00Canlı, taze veya soğutulmuş3.0000307.59Diğerleri3.0000307.99.11.00. 00Akdeniz kalamarları (İllex spp.)3.500