Balıkçı Barınakları Yat Turizmine mi Açılıyor?

BALIKÇI BARINAĞINI YAT TURİZMİNE AÇMAK BALIKÇILIĞA DARBE VURUR

Balıkçı barınakları yat turizmine açılıyor. Ulaştırma bakanı Ahmet Arslan, yeni bir taslak hazırlandığını açıkladı ve balıkçı barınaklarının diğer denizcilik unsurları tarafından da kullanılabilmesi yönünde düzenleme yapılacağını bildirdi. TBMM’deki Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmelerde İstanbul Millet Vekili Mehmet Bekaroğlu tarafından özellikle doğu Karadeniz tarafında yapılan yoğun balıkçılık bütçe komisyonuna hatırlatıldı.

YAZLIK OLARAK KULLANILACAK

Balıkçı barınakları ve balıkçı teknelerinin korunması, barınma ve bakım onarım gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının balıkçılık açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan milletvekili şunları kaydetti:
“Günümüzde balıkçı barınakları, bu alanda geçimini sağlayan vatandaşlarımızın yararlandığı yerler olmaktan giderek uzaklaşarak, balıkçı olmayan kişiler tarafından yazlık gibi amaç dışı amaçlarla işgal edilen yerler haline gelmiştir. Doğu Karadeniz Çevre Planı ve Turizm Master Planı’nda bahsedildiği üzere taslağın balıkçı barınaklarının yat limanı haline dönüştürülmesi anlamına geldiği açıktır. Bu durum zaten şu anda balıkçı barınaklarının işgal altında olduğu gerçeğini değiştirmediği gibi, barınakları yeni kullanıcılara açmakla asıl sahipleri balıkçıların bu alandan dışlanması anlamına gelecektir. Eğer doğu Karadeniz’de yatçılık geliştirilmek isteniyorsa ayrıca yat limanları inşa edilmelidir. Taslak ivedilikle kamuoyu ile paylaşılmalı, bu esaslar gözetilerek balıkçı barınaklarının amaç dışı kullanımının önüne geçilmelidir.”de

Bakanlık tarafından verilen yazılı yanıt ile . “Bakanlığımız tarafından inşa edilerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilen ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kiralanmak suretiyle kooperatifler tarafından işletilen balıkçı barınakları ile ilgili olarak yeni bir yasal düzenleme taslağı hazırlanmıştır. Bu düzenleme ile balıkçı barınaklarındaki amaç dışı kullanımların engellenmesi ve barınakların diğer denizcilik unsurları tarafından da kullanılabilmesi yönünde bir düzenleme yapılması hedeflenmektedir.