BaGemilerinin Özellikleri lıkçı

1) Hız : Balıkçı gemisi avlayacağı türlerin hızına bağlı olmadan av yöntemine bağlı hızda hareket etmelidir. Orkinos teknesi orkinos kadar hızlı hareket edemez, balıklar kandırılarak, durdurularak, yemlenerek avlanır. Hız; av sahasına gidiş dönüş esnasında önemlidir.

Örneğin: Gırgır teknesi az yakıt harcamak için düşük hızda avını arar. Bulunca 1-2 dakika tamyol yaparak operasyonu gerçekleştirir.

Voli yeri kapmak, balığı limana yetiştirirken, av yerine giderken hız önem kazanır.

Hızlı motorlar kılıç, marlin avı gibi sportif balıkçılıkta kullanılır.

2) Sevk ve İdare : Balıkçı gemileri ava ve ağa göre hareket ettiğinden sürekli kontrol ve idaregerekir, çok daha aktif manevra yaptıkları için balıkçı gemileri buna göre tasarlanır. Kısa mesafede keskin manevra hareket-makina ilişkisi ile sağlanır.

3) Dayanıklılık : Balıkçı gemileri en zor şartlarda çalışırlar. Çarpma, rüzgar, hava koşulları, avın zorluğu, dalgalar dayanıklılığı gerektirir. Kestane ve karaağaç kullanılır.

4) Seyir Mesafesi : Açık deniz balıkçılığı içinönemlidir. Türkiye'de kıyı balıkçılığı yapılır. Ama Akdeniz'de orkinos avlanacaksa en az 1 haftalık mazot, erzak, su alınmalıdır. Hazırlıklar en kötü şartlara göre yapılmalıdır. Sert hava ve dalgalarda yol kesmek gerekir.

5) Yapı : Ağır devirli ağır makinalar kullanılır. Yük ve personel ağırlığda taşınacaktır.

6) Makina Gücü : Avcılığa uygun olup olmadığına makina gücü ve formasına (şekil) göre karar verilir. Makina gücü şaft ve pervaneyle doğru orantılı olmalıdır.

Balıkçılıkta ağır devirli ve güçlü makinalar kullanılır. Sğutma sisteminin çok iyi hesaplanarak yapılması gerekir.

Denizde kullanılan makinalara marin tipi denir. Kara makinası denizde kullanılacaksa marinize edilmelidir. Makinayı soğutan tatlı suyun denizden su çeken bir sistemle soğutulması olayına marinize etmek denir.

7) Balık Muhafaza ve İşleme Olanakları : Kıyı ve sahil balıkçılığında buzlar ve kasa kullanılır. Fabrika gemilerde balığın işlenmesi ve korunması kerekir. Soğuk hava depo ve ekipmanları bulunmalııd.r

Buzluğun içine en az balık ağırlığı kadar buz konuluır. Buz tatlı olduğu için 1/3'ü oranında deniz suyu eklenir. Sadece buz olduğunda balık gözlerinde kristalleşme, osmoregulasyondan kaynaklanan renk bozulmaları görülür.

Kaynak : Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 3. Sınıf Balıkçı Gemileri Ders Notları (Yard. Doç. Ali Ulaş)