Sayfa 1/2 12 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası Cüzdanı

 1. #1
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  53
  Mesajlar
  2.690
  Tecrübe Puanı
  0

  New2 Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası Cüzdanı

  Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası Yeterlilik Belgesi

  23/08/2012 Tarihinde ki 28390 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 9 NCU MADDESİ DEĞİŞEREK 12 NCİ MADDE OLARAK YAYINLANMIŞTIR.
  "MADDE 12 – Balıkçı sınıfı gemiadamları yeterlikleri için gerekli yaş, eğitim-öğretim, deniz hizmet süresi ile ilgili ve diğer koşullar aşağıda gösterilmiştir.
  a) Balıkçı Gemisi Kaptanı; balıkçı gemisi kaptanı olmak için müracaat edenler,
  1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,
  2) Aşağıdaki,
  - Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak yetmişiki ay deniz hizmetine sahip olmak,
  - Usta gemici olarak otuzaltı ay deniz hizmetine sahip olmak,
  - Güverte lostromosu olarak bir yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Denizcilik anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri, çok programlı liselerin denizcilik alanlarının balıkçı gemisikaptanlığı, veya su ürünleri üretimi dalı mezunları ile Balıkçı Gemisi Kaptanı müfredatını veren Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar ve Fakültelerin Su Ürünleri, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümü mezunu olup, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitimlerini görmek ve belgelerini almak,
  şartlarından birini yerine getirmek,
  3) İdarenin öngördüğü “balıkçı gemisi kaptanı sınavı”nı başarmak,
  şartlarını sağlayanlar, “Balıkçı Gemisi Kaptanı” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
  b) Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı; açık deniz balıkçı gemisi kaptanı olmak için müracaat edenler,
  1) Yirmi yaşını bitirmiş olmak,
  2) Aşağıdaki,
  - Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak dokuz yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Usta gemici olarak altı yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Güverte lostromosu olarak üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Balıkçı gemisi kaptanı olarak iki yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  şartlarından birini yerine getirmek,
  3) İdarenin öngördüğü “açık deniz balıkçı gemisi kaptanı sınavı”nı başarmak, şartlarını sağlayanlar “Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
  c) Balıkçı gemisi güverte tayfası: Balıkçı gemisi güverte tayfası olmak için müracaat edenler,
  1) İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “balıkçı gemisi tayfası denizde güvenlik eğitimini” İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak ve ayrıca “balıkçı gemisi güverte tayfası sınavı”nı başarmak şartını sağlayanlar “balıkçı gemisi güverte tayfası” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
  2) Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliğine sahip gemiadamları, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen denizde güvenlik eğitimlerinden ve belgelerinden muaf tutulur. Bununla birlikte, uluslararası sefer yapan balıkçı gemilerinde çalışacak balıkçıgemisi güverte tayfaları, bu eğitimleri görmek ve belgelerini almak zorundadır.”
  3) Güverte sınıfı gemiadamlarından, miço veya üstü yeterlik belgesine sahip gemiadamlarına talepleri halinde sınavsız BalıkçıGemisi Güverte Tayfası yeterlik belgesi düzenlenir ve daha önce sahip olduğu yeterlik belgesi iptal edilir."

  Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak dokuz yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Usta gemici olarak altı yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Güverte lostromosu olarak üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Balıkçı gemisi kaptanı olarak iki yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  şartlarından birini yerine getirmek,
  3) İdarenin öngördüğü “açık deniz balıkçı gemisi kaptanı sınavı”nı başarmak şartlarını sağlayanlar “Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
  c) Balıkçı gemisi güverte tayfası: Balıkçı gemisi güverte tayfası olmak için müracaat edenler,
  1) İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “balıkçı gemisi tayfası denizde güvenlik eğitimini” İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak ve ayrıca “balıkçı gemisi güverte tayfası sınavı”nı başarmak, şartını sağlayanlar “balıkçı gemisi güverte tayfası” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
  2) Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliğine sahip gemiadamları, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen denizde güvenlik eğitimlerinden ve belgelerinden muaf tutulur. Bununla birlikte, uluslararası sefer yapan balıkçı gemilerinde çalışacak balıkçı gemisi güverte tayfaları, bu eğitimleri görmek ve belgelerini almak zorundadır.”
  3) Güverte sınıfı gemi adamlarından, miço veya üstü yeterlik belgesine sahip gemi adamlarına talepleri halinde sınavsız Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası yeterlik belgesi düzenlenir ve daha önce sahip olduğu yeterlik belgesi iptal edilir."


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Yürürlüğe giriş tarihi ve Sayısı: 30.09.2014 tarih ve 50794 Sayılı Bakanlık Makam Oluru

  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan:

  GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE
  MADDE 1- ‘’ 28/08/2007 tarihli ve 28449 sayılı Bakanlık makamı Olur’u ile yürürlüğe giren Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (D) bendine aşağıdaki (1) numaralı alt bent eklenmiştir.
  D)Balıkçı Sınıfı

  1)Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası
  2)Balıkçı Gemisi Kaptanı
  3)Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı”

  MADDE 7 – Aynı Yönergenin 7 sayılı Çizelgesine ait ( 2), (3 ) ve (7 ) No.lu dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “2. “Kabotaj veya Liman Seferi bölgelerinde;
  a) 18 Gt den küçük balıkçı gemilerinde Gemiciler veya Balıkçı Gemisi Güverte Tayfaları, 50 GT’den küçük balıkçı gemilerinde Usta Gemiciler,
  b) 150 GT’den küçük balıkçı gemilerinde usta gemici olarak 3 yıllık deniz hizmeti bulunan Usta Gemiciler,
  c) 150 -300 GT’ye kadar balıkçı gemilerinde Güverte Lostromosu olarak 3 yıl deniz hizmeti bulunan Güverte Lostromoları,
  Kaptanlık yapabilir.”
  “3. “Liman sefer bölgesinde tam boyu 12 m’den küçük su ürünleri ruhsat tezkeresi almış Balıkçı Teknesi en az Miço veya Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası yada Silici ile donatılır.”
  “7. “Liman seferinde ve Kabotaj seferinde, köprü üstünden kumandalı 300 GT den küçükbalıkçı gemilerinde silici yerine gemici veya Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası istihdam edilebilir.”


  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri
  Madde 19- (Değişik:RG-23/8/2012-28390)
  Sözleşmenin VI/1 ve VI/2 Kuralları ile Kod bölümünün A-VI/1 ve A-VI/2 Kısmı hükümleri uyarınca tüm gemiadamları,
  a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
  b) Temel ilkyardım eğitimi,
  c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
  d) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
  e) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi,
  görmek zorundadırlar.
  İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen deniz güvenlik eğitimlerini, eğitim-öğretimleri sırasında başarılı olarak aldıklarını belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında alan gemiadamlarına, İdare tarafından,
  Denizde kişisel can kurtarma teknikleri belgesi,
  Temel ilkyardım belgesi,
  Yangın önleme ve yangınla mücadele belgesi,
  Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk belgesi,
  Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi,
  verilir.
  Tüm gemiadamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları, başarısız olduğu konularda tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilirler.
  Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi onsekiz yaşından küçük olmayan ve en az altı ay deniz hizmeti bulunan ve yukarıdaki eğitimleri tamamlayan gemiadamlarına düzenlenebilir.
  Ancak, yukarıdaki eğitimler özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.


  --------------------------------------------------------------------------

  http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/dosy...vYonergesi.rar


  EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

  Balıkçı Sınıfı Gemiadamları Eğitimleri
  Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası Denizde Güvenlik Eğitimi

  Madde 18- Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası olmak için ön koşul olan Denizde Güvenlik Eğitimleri ile ilgili asgari gerekler Ek-13’te belirtilmiştir.


  EK-13 Balıkçı Gemisi Tayfası Deniz Güvenlik Eğitimleri Gerekleri

  1) MÜFREDAT

  İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI


  1) BİR KAZA YA DA BAŞKA BİR TIBBİ ACİL DURUMLA KARŞILAŞILMASI HALİNDE DERHAL YAPILMASI GEREKENLER
  a) Kendi emniyetine yönelik kaza ve tehditlerin değerlendirilmesi
  b) Vücut yapısı ve işlevlerinin değerlendirilmesi
  c) Acil durumlarda alınması gereken acil önlemler
  i) Kaza yerinin belirlenmesi
  ii) Hayata döndürme tekniklerinin uygulanması
  iii) Kanamanın kontrol edilmesi
  iv) Temel şok yönetiminin uygun şekilde kullanılması
  v) Elektrik akımından kaynaklanan kazalara uygun müdahale usulleri
  vi) Yanık ve kaynar su yanığı kazalarına uygun müdahale usulleri
  vii) Bir kazazedeyi kurtarma ve nakletme
  viii) Bandajların uygulanması
  ix) Acil durum kitindeki malzemelerin kullanılması  YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI

  1) YANGIN RİSKİNİ ASGARİYE İNDİRME VE YANGINLARA MÜDAHALE ETMEK İÇİN HAZIR OLMA DURUMU
  a) Yangınla mücadele organizasyonu
  b) Yangınla mücadele araçları
  c) Acil durum kaçış yollarının yerleri
  d) Yangın ve patlama elemanları (yangın üçgeni)
  e) Tutuşma tipleri ve kaynakları
  f) Tutuşabilir maddeler, yangın tehlikeleri ve yangının yayılması
  g) Sürekli tedbirli ve dikkatli olma gereksinimi
  h) Gemide hareket tarzları
  i) Yangın/duman tespit ve otomatik alarm sistemleri
  j) Yangın ve uygulanabilir yangın söndürme maddelerinin sınıflandırılması
  2) YANGINLA MÜCADELE VE SÖNDÜRME
  a) Yangınla mücadele donanımları ve gemideki yerleri
  b) Sabit donanımlar ve kullanılmaları
  c) İtfaiyeci donanımları ve kullanılmaları
  d) Kişisel donanımlar ve kullanılmaları
  e) Yangınla mücadele araçları/donanımları ve kullanılmaları
  f) Yangınla mücadele usul, yöntemleri ve uygulanması
  g) Yangınla mücadele ajanları ve kullanılması  DENİZDE KİŞİSEL CANLI KALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ MÜFREDATI

  1) GEMİNİN TERK EDİLMESİ DURUMUNDA DENİZDE HAYATTA KALMA
  a) Meydana gelebilecek acil durum tipleri
  i) Çatışma
  ii) Yangın
  iii) Batma
  b) Gemide bulunan cankurtarma araçlarının tipleri
  c) Can salları ve cankurtarma filikalarında bulunan donanımlar
  d) Kişisel can kurtarma araçlarının konumu
  e) Eğitim ve talimlerin önemi
  f) Kişisel koruyucu kıyafet ve donanımın kullanılması
  g) Acil durumlara hazırlıklı olma
  h) Can salları ve cankurtarma filikaları istasyonlarına çağrı yapıldığında hareket tarzlarının uygulanması
  i) Gemiyi terkte hareket tarzları
  j) Suda bulunulduğunda hareket tarzları
  PERSONEL EMNİYETİ VE SOSYAL SORUMLULUK EĞİTİMİ MÜFREDATI

  1) ACİL DURUM YÖNTEMLERİNE UYULMASI
  a) Meydana gelebilecek acil durum tipleri
  i) Çatışma
  ii) Yangın
  iii) Batma
  b) Acil durumlara müdahale için gemideki ihtimaliyet planlarının (olabilirlik yedek planlarının) bilinmesi
  c) Acil durum işaretleri
  d) Mürettebata role çizelgesinde tahsis olan özel görevler
  e) Toplanma istasyonları
  f) Kişisel emniyet donanımının doğru kullanımı
  g) Yangın, çatışma, batma ve gemiye su girmesi gibi muhtemel acil durumları keşfetmek için yapılacak işlemler
  h) Acil durum alarm işaretleri duyulduğunda uygulanacak hareket tarzları
  i) Eğitim ve talimlerin önemi
  j) Kaçış yolları, dahili iletişim ve alarm sistemleri
  2) DENİZ ÇEVRESİNDE KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER
  a) Deniz çevresinin, Operasyonel veya kaza ile kirletilmesinin etkileri
  b) Temel çevresel koruma yöntemleri
  c) Deniz çevresinin karmaşıklığı ve çeşitliliği hakkında temel bilgiler
  3) EMNİYETLİ UYGULAMALARININ GÖZETİLMESİ
  a) Emniyetli çalışma uygulamalarına bağlı kalmanın önemi
  b) Gemilerdeki potansiyel tehlikelerden korunmak için mevcut olan emniyet ve koruma cihazları
  c) Kapalı alanlara girmeden önce alınması gereken önlemler
  d) Kaza önleme ve iş sağlığı ile ilgili uluslararası önlemler hakkında bilgiler  Yukarıda konu başlıkları verilen dersler, en az 32 saatte verilir.


  ----------------------------------------------------------------------------------
  Elinde eski MİÇO veya üstü cüzdanı olan arkadaşların dikkatine !!!
  Cüzdanlarınız süresiz size aittir ; eski süresi geçti gibi söylemlere inanmayın, eski cüzdanınızı Liman başkanlığına verin : Balıkçı gemisi güverte tayfası Cüzdanı alın; değiştirme bedeli 86 tl deniyor !?


  5-Gemiadamı cüzdanını geçerlilik süresi:
  - İdaremizce düzenlenen “Gemiadamı Cüzdanı’nın süresi 5 yıldır.
  - PVC kart şeklinde dizayn edilen “Gemiadamları Belgesi”nin süresi yeterlilik belgesi ve STCW Sertifikalarının süresinin bitimine bağlıdır. Tayfa sınıfı yeterlilikler süresizdir. Bununla birlikte tayfa sınıfı gemiadamının sahip olduğu STCW sertifikalarının süresi bittiğinde Gemiadamları Belgesi de yenilenecektir.
  Alıntı TİRYAKİ-52 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Değerli arkadaşlar uzun süredir mücadelesini verdiğim konu ile alakalı güzel gelişme oldu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve iç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 07.12.2012 Tarin ve 25032954/108.05/18711 sayılı yazısı gereğince bu yazının aslının bir kopyası bende mevcut ancak tarayıcım olmadığından forma yükleme imkanım yok.Bu yazıda özetle Yönetmeliğe 28 kodu ile Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası adı altında yeni bir yeterliliğin eklendiği Kabotaj ve Liman seferinde çalışan Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası yeterliliği almaya hak kazanan gemiadamlarına Gemiadamlar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen STWC sertifikaları aranmaksızın varsa miço,silici ve üzeri yeterlikteki belgeleri iptal edilmek üzere ellerinden alınarak talepleri doğrultusunda 28 kodu ile gemiadamı cüzdanı veya gemiadamları belgesi Liman başkanlıklarınca düzenleneceği belirtilmektedir.Bizleri sağmal inek olarak gören bazı kesimlerin hiç hoşuna gitmemişsede tüm balıkçı kardeşlerimize hayırlı olmasını temeni ederim, böylece bu çilede sona ermiş oldu saygılarımla
  http://www.balikcilar.net/balikcilar...sun-26304.html
  Konu cumhur gezen tarafından (02.03.15 Saat 18:58 ) değiştirilmiştir.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
 2. #2
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  53
  Mesajlar
  2.690
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  eski gemi adamı cüzdanınızla liman başkanlığına başvuruda bulunup 86 tl harç bedelini yatırdıktan sonra balıkçı tayfası belgenızı alabılıyorsunuz lakin eski gemi adamı cüzdanınız iptal ediliyor yani bir daha balıkçı teknesi dışında herhangi bir tekne kullanamıyorsunuz
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
 3. #3
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  53
  Mesajlar
  2.690
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Alıntı İhtiyar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  c) Balıkçı gemisi güverte tayfası: Balıkçı gemisi güverte tayfası olmak için müracaat edenler,
  1) İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “balıkçı gemisi tayfası denizde güvenlik eğitimini” İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak ve ayrıca “balıkçı gemisi güverte tayfası sınavı”nı başarmak şartını sağlayanlar “balıkçı gemisi güverte tayfası” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
  2) Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliğine sahip gemiadamları, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen denizde güvenlik eğitimlerinden ve belgelerinden muaf tutulur.

  Hangisi perhiz, hangisi lahana turşusu?

  Balıkçı gemisi güverte tayfası, denizde güvenlik eğitimini almak zorunda mıdır, muaf mıdır?

  1. maddeye göre mecbur, 2. maddeye göre muaf, yersen.

  Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri
  Madde 19- (Değişik:RG-23/8/2012-28390)
  Sözleşmenin VI/1 ve VI/2 Kuralları ile Kod bölümünün A-VI/1 ve A-VI/2 Kısmı hükümleri uyarınca tüm gemiadamları,
  a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
  b) Temel ilkyardım eğitimi,
  c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
  d) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
  e) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi,
  görmek zorundadırlar.
  İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen deniz güvenlik eğitimlerini, eğitim-öğretimleri sırasında başarılı olarak aldıklarını belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında alan gemiadamlarına, İdare tarafından,
  Denizde kişisel can kurtarma teknikleri belgesi,
  Temel ilkyardım belgesi,
  Yangın önleme ve yangınla mücadele belgesi,
  Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk belgesi,
  Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi,
  verilir.
  Tüm gemiadamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları, başarısız olduğu konularda tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilirler.
  Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi onsekiz yaşından küçük olmayan ve en az altı ay deniz hizmeti bulunan ve yukarıdaki eğitimleri tamamlayan gemiadamlarına düzenlenebilir.
  Ancak, yukarıdaki eğitimler özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
 4. #4
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  53
  Mesajlar
  2.690
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Sözleşmenin VI/1 ve VI/2 Kuralları ile Kod bölümünün A-VI/1 ve A-VI/2 Kısmı hükümleri uyarınca tüm gemiadamları,
  a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
  b) Temel ilkyardım eğitimi,
  c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
  d) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
  e) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi,
  görmek zorundadırlar.

  Yani Küfürün adını günah koymuşlar ama budurumada etmezsek harbi günahkar oluruz.

  Tabi bu durum sözkonusu olan İLK DEFA BELEGE ALACAKLAR İÇİN GEÇERLİ

  Şimdi anlamadığım bu dersler zaten STWC de olan dersler değilmi ? madem bu dersi alıyorum neden ÖZEL TEKNE KULLANAMIYORUM - !? yeterlilikde bu kaldırılıyor ?

  Bu belgeye sahip olmak isteyenler YEŞİL RUHSATLI KAYIK KULLANACAK OLANLAR !! zaten kıtkanaat geçiniyoruz !!! Bu gün şarköyden arkadaşla görüşdüm ( 6mt tekne kıyı ağcısı .) 15 günlük = 500 tl kurs parası + ist git imtahana gir 200 tl + şimdi cüzdanı almak için kuruma 200 tl yatıracakmış !?(parası yok ? ) bu adama maliyeti 1,500 tl .
  Biz burda kendimizi yırttık bu ağır yaptırımlardan balıkçıyı kurtarın YAPTILAR = Anladığım 5 yılda bir STCW gibi yenileme/vize derdi ortadan kalkıyor !? Yeterlik verdiler ÖZEL TEKNE KULLANAMAYIZ iyide madem ki = Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri Olan STWC de veya ilk alırken bunu görüyoruz o zaman neden özel tekne kullanamıyorum !?
  Bu iş şuna benzemeye başladı TIR EHLİYETİM VAR - EL ARABASI KULLANAMAM


  MAHİR ABİ BİR VAR BİR YOK AÇIKLAMASI BURDA YATIYOR - MİÇO, GEMİÇİ vs CÜZDANIMIZ VAR İDAREYE VERİYORUZ SINAVSIZ
  Balıkçı gemisi güverte tayfası cüzdanı VERİYORLAR, İLK DEFA ALACAK ARKADAŞLARDA KURSA GİDİP Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri ALACAKLAR HAK KAZANACAKLAR.
  ,
  İşin özü gene bir köşeden kuyruğumuzu kıstırdılar yolacaklar.


  NOT: SÜR-KOOP +DEM-BİR bu durumun düzeltilmesi için gerekli yerlere başvuracakmısınız !?
  1. si : Kurs zorunluluğu kalksın
  2.si : En az ADB BELGESİ YETERLİĞİ - Balıkçı gemisi güverte tayfası cüzdanı = VERİLSİN.

  3.sü : Miço vs CÜZDANIMI Balıkçı gemisi güverte tayfası cüzdanı = DEĞİŞTİRDİĞİMDE NEDEN BELGEM İPTAL OLUYOR da ASKIYA ALINMIYOR !?

  ----------------------------------------------------------------------
  Elinde eski MİÇO veya üstü cüzdanı olan arkadaşların dikkatine !!!
  Cüzdanlarınız süresiz size aittir ; eski süresi geçti gibi söylemlere inanmayın, eski cüzdanınızı Liman başkanlığına verin : Balıkçı gemisi güverte tayfası Cüzdanı alın; değiştirme bedeli 86 tl deniyor !?

  5-Gemiadamı cüzdanını geçerlilik süresi:
  - İdaremizce düzenlenen “Gemiadamı Cüzdanı’nın süresi 5 yıldır.
  - PVC kart şeklinde dizayn edilen “Gemiadamları Belgesi”nin süresi yeterlilik belgesi ve STCW Sertifikalarının süresinin bitimine bağlıdır. Tayfa sınıfı yeterlilikler süresizdir. Bununla birlikte tayfa sınıfı gemiadamının sahip olduğu STCW sertifikalarının süresi bittiğinde Gemiadamları Belgesi de yenilenecektir.
  Konu cumhur gezen tarafından (26.02.15 Saat 23:14 ) değiştirilmiştir.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
 5. #5
  Vıp üye İhtiyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  4.641
  Tecrübe Puanı
  957

  Standart

  Alıntı cumhur gezen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yani Küfürün adını günah koymuşlar ama budurumada etmezsek harbi günahkar oluruz.

  Tabi bu durum sözkonusu olan İLK DEFA BELEGE ALACAKLAR İÇİN GEÇERLİ

  Şimdi anlamadığım bu dersler zaten STWC de olan dersler değilmi ? madem bu dersi alıyorum neden ÖZEL TEKNE KULLANAMIYORUM - !? yeterlilikde bu kaldırılıyor ?
  ....
  Özel tekne kullanmak için bunlara gerek yok ki. ADB ile kullanıyor anasının dinine kadar gidiyorsun, ama ADB ile limandan dışarı çıkamayacak olan gemicinin kullandığı 5 m. balıkçı sandalını kullanamıyorsun.

  Yeterlik verdiler ÖZEL TEKNE KULLANAMAYIZ iyide madem ki = Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri Olan STWC de veya ilk alırken bunu görüyoruz o zaman neden özel tekne kullanamıyorum !?


  Neden özel tekne kullanamıyorum !? değil, bu anasını sattığımın STWC sülüklerinden kurtulamıyorsam neden elimdeki gemici cüzdanını verip balıkçı tayfası alıyorum.?

  ;İlk defa alacak olanlara güvenlik eğitimi şart, sonra istenmeyecekse(balıkçı tayfası için) neden gemiciden beş yılda bir isteniyor?

  Kafayı yemek işten değil, gerçekten bizi küfürbaz edip günaha sokacaklar , ya sabır, ya selamet.

  İşte bu konularda ne yapıyorsunuz diye birliklere ve Sür KOOPa sormak gerekiyor, bir şey yapıyorsanız herkese bildirin, yapmıyorsanız yapın.

  Bir de balıkçı vergiden, harçtan muaf masalı var değil mi,, vergiyi harcı verelim, bu belalalrla uğraşmayalım, daha iyi, böyle verginin harcın kaç katını ödüyorsun bak hele.

  ŞArköy'lü kardeşimiz için yol parası ve maktu masraf hesap etmişsin, işinden kaldığı, para kazanamadığı günler ne olacak?

  Küçük balıkçı için beş lira beş lira, on lira on lira, her kuruşun değeri var ama açlığı bilmeyenlere bu laflar hikaye gelir, anlamazlar.
  ....

  MAHİR ABİ BİR VAR BİR YOK AÇIKLAMASI BURDA YATIYOR - MİÇO, GEMİÇİ vs CÜZDANIMIZ VAR İDAREYE VERİYORUZ SINAVSIZ
  Balıkçı gemisi güverte tayfası cüzdanı VERİYORLAR, İLK DEFA ALACAK ARKADAŞLARDA KURSA GİDİP Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri ALACAKLAR HAK KAZANACAKLAR.
  ,
  İşin özü gene bir köşeden kuyruğumuzu kıstırdılar yolacaklar.
  ....
  Yukarıdaki soruları yine soruyorum, hem denizde güvenlik eğitimi lazım, hem de muaf, peşpeşe yazılmış iki madde birbiriyle çelişiyor.
  Bu adamlar Türkçe de mi bilmiyorlar, birinci maddeye ilk defa belge alacaklar, bir defaya mahsus olarak gibi bir ifade koysalardı bu tartışmaları yapmayacaktık.
  ....
  NOT: SÜRKOOP bu durumun düzeltilmesi için gerekli yerlere başvuracakmısınız !?
  1. si : Kurs zorunluluğu kalksın
  2.si : En az ADB BELGESİ YETERLİĞİ - Balıkçı gemisi güverte tayfası cüzdanı = VERİLSİN.
  (ADB ile 22m.ye kadar kendi gemini kullanabiliyorsun, balıkçı da mesela 10 m.ye kadar kendi gemisini ADB ile kullanabilsin, sonuçta hepsi için aynı-benzer sınavlara giriliyor)
  3.sü : Miço vs CÜZDANIMI Balıkçı gemisi güverte tayfası cüzdanı = DEĞİŞTİRDİĞİMDE NEDEN BELGEM İPTAL OLUYOR da ASKIYA ALINMIYOR !?
  ...
  HAni bir laf var ya, bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış, tam o hesap.
  Sanki bu genelgeleri kimse anlayamasın, işin içinden çıkılmasın da ... bize de... diye yapıyorlar.
  Konu İhtiyar tarafından (26.02.15 Saat 23:01 ) değiştirilmiştir.
  Herkes, ne yaparsa kendisine yapar.

  M.Mahir Ersin
  İstanbul 1945

 6. #6
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  53
  Mesajlar
  2.690
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Elinde eski MİÇO veya üstü cüzdanı olan arkadaşların dikkatine !!!
  Cüzdanlarınız süresiz size aittir ; eski süresi geçti gibi söylemlere inanmayın, eski cüzdanınızı Liman başkanlığına verin : Balıkçı gemisi güverte tayfası Cüzdanı alın; değiştirme bedeli 86 tl deniyor !?

  5-Gemiadamı cüzdanını geçerlilik süresi:
  - İdaremizce düzenlenen “Gemiadamı Cüzdanı’nın süresi 5 yıldır.
  - PVC kart şeklinde dizayn edilen “Gemiadamları Belgesi”nin süresi yeterlilik belgesi ve STCW Sertifikalarının süresinin bitimine bağlıdır. Tayfa sınıfı yeterlilikler süresizdir. Bununla birlikte tayfa sınıfı gemiadamının sahip olduğu STCW sertifikalarının süresi bittiğinde Gemiadamları Belgesi de yenilenecektir.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
 7. #7
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  53
  Mesajlar
  2.690
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  HAni bir laf var ya, bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış, tam o hesap.
  Sanki bu genelgeleri kimse anlayamasın, işin içinden çıkılmasın da ... bize de... diye yapıyorlar.

  Aynen abi çokda haklısın. O değilde bu gidişle taşları çıkartana kadar bizler delireceğiz

  Lakin bir konuyuda açıklayalım bu iş sadece SÜR-KOOP'u değil diğer üst birlik olan DEM-BİR'i de ilgilendiriyor; ortak bir dilekçeyle bunların düzeltilmesi için girişimde bulunurlar inşallah.

  NOT: SÜR-KOOP +DEM-BİR bu durumun düzeltilmesi için gerekli yerlere başvuracakmısınız !?
  1. si : Kurs zorunluluğu kalksın
  2.si : En az ADB BELGESİ YETERLİĞİ - Balıkçı gemisi güverte tayfası cüzdanı = VERİLSİN.

  3.sü : Miço vs CÜZDANIMI Balıkçı gemisi güverte tayfası cüzdanı = DEĞİŞTİRDİĞİMDE NEDEN BELGEM İPTAL OLUYOR da ASKIYA ALINMIYOR !?
  Konu cumhur gezen tarafından (28.02.15 Saat 12:31 ) değiştirilmiştir.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
 8. #8
  Balıkçı
  Üyelik tarihi
  Feb 2014
  Mesajlar
  165
  Tecrübe Puanı
  68

  Standart

  muhtarlar artık nikah kıyıyor balıkçı osuruktan bir belgeye en az bir hafta git gel müdür yok cart curt bir ay demek balıkçıya böylesini reva görülmüş bu balıkçılgı bırakmak lazım eniyi iş öküz yetiştiriciligi devlet destekte veriyor hemde bu işi yapan yok bu işte en önemlisi anlamak gerekmiyor yetiştir öküzü sal yetiştir sal ister tarlaya istersen daga bayıra her yerde yetişiyor ama paran varsa her iş kolay neyse her kes bilir işini fakir düz yolda yürürken vesayre vesayre vesayre

 9. #9
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  53
  Mesajlar
  2.690
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Alıntı DalyaNTurguT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu durumda; STCW lerden muaf olacağız, anlamı çıkıyor. Yalnız içeriye verdiğimiz belge azımsanmayacak kadar önemli. Yarın bir gün; bu sertifikalarıda almak zorundasınız, demeyecekleri ne malum?

  Alıntı avanti Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  hukuken kazanılmış haklar gasp edilemez..birlikleriniz dava açarsa kazanılır..

  Bu konuyla ilgili 2 ayrı daha yazı olunca sorularda önemini kaybetmesin diyerek buraya taşıdım.


  Turgut bey çok önemli birşey söylemiş : Yarın bir gün; bu sertifikalarıda almak zorundasınız, demeyecekleri ne malum? Yani zoraki söylüyoruz ama olmayan birşey değil de, burası türkiye dermi der !!?

  Servet beyde mahkemeye verin kazanırsınız diyor çokda haklı mahkeme konusunda; birde bu işi yapabilecek balıkçı olmayan birlik tavsiye ederse oraya başvuralım , bizimkilerde mahkemeye gidecek kapasite yok, hani tarıma bağlıyız ya mesala patates yetiştiricileri birliği veya süt üreticileri birliği falan varmıdır onlardan yardım istesek kesin yaparlar.
  NOT: SÜR-KOOP +DEM-BİR bu durumun düzeltilmesi için gerekli yerlere başvuracakmısınız !?
  1. si : Kurs zorunluluğu kalksın
  2.si : En az ADB BELGESİ YETERLİĞİ - Balıkçı gemisi güverte tayfası cüzdanı = VERİLSİN.

  3.sü : Miço vs CÜZDANIMI Balıkçı gemisi güverte tayfası cüzdanı = DEĞİŞTİRDİĞİMDE NEDEN BELGEM İPTAL OLUYOR da ASKIYA ALINMIYOR !?

  Not: Admin diğer 2 konuyuda bu konuyla birleştirirmisin.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
 10. #10
  Reİs
  Üyelik tarihi
  Jan 2015
  Mesajlar
  15
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  saygıdeğer dostla kafam karıstı okuduklarımdanda anlamıyorum artık simdi bende silici kagıdı var 2013 de tarıhı doldu ben bun kart seklinde bu kagıtla guverte tayfası kagıdını ala bilirmiyim liman bsk bişe bilmiyo bilen yardımcı olursa sevinirim

Sayfa 1/2 12 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. balıkcı güvete tayfası kağıdı
  By konddor in forum Gerekli Belgeler
  Cevap: 9
  Son Mesaj: 12.01.16, 20:16
 2. güverte
  By muratg53 in forum Boyama & Tamirat
  Cevap: 14
  Son Mesaj: 01.05.13, 13:40
 3. satılık otomatik güverte vinci
  By Samet KINAYER in forum Balıkçı Borsası
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 03.08.12, 02:03
 4. Balıkçı Gemisi Kaptanlığı
  By aFaLa in forum Gerekli Belgeler
  Cevap: 14
  Son Mesaj: 21.01.10, 23:56
 5. Güverte zabitlerine
  By BEYAZ MARTI in forum Gerekli Belgeler
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 03.03.09, 16:04

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM