MENŞE BELGESİ KAYDI
Ürünün Balıkçı Gemisinden Satın Alınması Sırasında Yapılacak İşlemler
Satın alınan ürün için mutlak suretle menşe belgesi düzenlenecektir. Düzenlenen
menşe belgesinde ürünü avlayan balıkçı gemisinin yeni Ruhsat Kod numarası veya Filo kayıt
numarası bulunacaktır. Balıkçı gemisi sorumlusu tarafından 4 suret olarak düzenlenen bu
belgenin bir sureti gemide kalırken, diğer 3 suret satın alan firma yetkilisine verilecektir.
Firma yetkilileri aldıkları suretlerden asıl olanı sağlık sertifikası düzenlenmesi
aşamasında ibraz etmek üzere saklayacak olup, suretlerden birini Su Ürünleri Bilgi Sistemi
(SUBİS) kayıtlarına girilmesi için Bakanlık il/ilçe müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Teslim
alan il/ilçe müdürlükleri tarafından bu belgelerin SUBİS’e girişleri gerçekleştirilecektir.
12 metreden büyük balıkçı gemilerinin seyir defteri tutması zorunlu olduğundan,
ürünün bu tür bir balıkçı gemisinden alınması durumunda, satın alınan ürünün kaydının yer
aldığı seyir defteri sayfasının (1) numaralı nüshası da satın alma işlemini yapan firma
yetkilisine verilecektir.
Seyir defteri sayfası da menşe belgesi sureti ile birlikte il/ilçe müdürlüklerine teslim
edeceklerdir. Teslim alan il/ilçe müdürlükleri tarafından bu belgelerin de SUBİS’e girişleri
gerçekleştirilecektir.
Menşe Belgelerinin Kaydı
a) Seyir Defteri Bağlantılı Menşe Belgelerinin Kaydı
İl/ilçe müdürlükleri öncelikle seyir defteri sayfalarının SUBİS’e girişlerini SEYİR
DEFTERİ bölümü altındaki Seyir Defteri Sayfa Girişi kısmından gerçekleştireceklerdir. Bu
işlem tamamlandıktan sonra, SATIŞ BİLDİRİMİ bölümü altında yer alan Nakil Belgesi Ekle
kısmından menşe belgesi girişi yapılacaktır.
Seyir defteri sayfasına sahip ürünlerin girişinde, Ürünü Gönderen Bilgileri kısmında
Menşe Belgesi ve Seyir Defteri Bağlantılı seçenekleri seçilecektir.
Ürünün kaydının yer aldığı seyir defteri sayfa numarası yazılıp, ara dendiğinde, seyir
defterinin kaydı daha önce yapılmış olduğunda, Ruhsat Kod Numarası, Filo Kayıt Numarası,
Boşaltıldığı Liman ve Boşaltma tarihi bilgilerini otomatik olarak gelmektedir. Seyir defterinin
SBİS’e kaydı yapılmamışsa sadece Ruhsat Kod Numarası ve Filo Kayıt Numarası bilgisi
gelmekte, Boşaltıldığı Liman ve Boşaltma tarihi bilgisi ise gelmemektedir. Avlandığı Alan
bölümüne ise ürünün avlandığı deniz bilgisi (Marmara, Ege gibi) yazılacaktır.
Naklin Yapılacağı Yer Bilgileri kısmına ise ürünü alan firmanın adı ve adres bilgileri
girilecektir. Bu alana bilgi girilmesi zorunludur.
Başlık Bilgileri kısımdaki giriş tamamlanınca, Detay Bilgileri kısmına geçilecektir.
Bu kısımda satın alınan ürüne ilişkin tür, avlandığı av aracı ve miktar bilgileri girilecektir. KG
kısmına girilen miktar toplam miktarı göstermektedir. Bu kısımda kasa/kutu sayısına ilişkin
bilgi varsa, bu bilgilerin de girişi yapılabilmektedir.
Nakil belgesi ile giriş yapılan ürünlerin bilgisi, bağlantılı olduğu seyir defteri
sayfasından seyir defteri sayfasının numarası girilerek doğrulanması yapılabilmektedir. Bu
işlemi yapmak için bulunulan sayfadan çıkmadan ctrl+N tuşlarına basıldığında, SUBİS
başlangıç sayfasına gidilebilinmektedir. SEYİR DEFTERİ bölümü altındaki Seyir Defteri Sayfa
Girişi kısmındaki Seyir Defteri Sayfa Girişi alanı açılarak, kaydı girilen menşe belgesinin
bağlantılı olduğu seyir defteri numarası yazılmaktadır.
Ara dendiğinde, örneğimizdeki ürünün bağlantılı olduğu seyir defteri sayfası ekrana
gelmektedir.
Gelen ekran görüntüsündeki Başlık Bilgileri ve Balıkçılık Aktivitesi kısımlarından, girdiğimiz
kayda ilişkin bilgilerin kontrolünün (tür, miktar, zaman gibi) yapılması mümkündür.
Menşe belgesinde yer alan türlerin seyir defterinde de olması, miktarın ise en az menşe
belgesindeki kadar olması gerekmektedir.
b) Seyir Defteri Bağlantılı Olmayan Menşe Belgelerinin Kaydı
12 metreden küçük balıkçı gemilerinin seyir defteri tutması zorunlu olmadığından, bu
gemilerden alınan ürünler sadece menşe belgesi bulunmaktadır. Balıkçı gemisi tarafından
düzenlenen bu menşe belgelerinin SUBİS’e girişleri SATIŞ BİLDİRİMİ bölümü altındaki Nakil
Belgesi Ekle kısmından yapılacaktır.
Ürünü Gönderen bilgileri kısmında sadece Menşe Belgesi kısmı işaretlenecektir. Daha
sonra ürünün ait olduğu balıkçı gemisinin Ruhsat Kod Numarası yazıldığında Filo Kayıt
Numarası ve Gemi adı otomatik olarak gelmektedir. Aynı şekilde öncelikle Filo Kayıt
Numarası yazıldığında ise Ruhsat Kod Numarası ve Geminin Adı bilgileri gelmektedir.
Karaya Çıkarma Bilgileri bölüm altındaki Avlandığı Alan, Boşaltıldığı Liman ve
Boşaltılma Tarihi kısımlarına buna ilişkin bilgi girişleri yapılmaktadır.
Naklin Yapılacağı Yer Bilgileri kısmına ise ürünü alan firmanın adı ve adres bilgileri
girilecektir. Bu alana bilgi girilmesi zorunludur.
Bu sayfadaki bilgi girişi tamamlandığında, ekranın üst tarafında yer alan Detay
Bilgileri kısmına geçilecektir.
Bu kısımda satın alınan ürüne ilişkin tür, avlandığı av aracı ve miktar bilgileri girilecektir. KG
kısmına girilen miktar toplam miktarı göstermektedir. Bu kısımda kasa/kutu sayısına ilişkin
bilgi varsa, bu bilgilerin de girişi yapılabilmektedir.
Not: Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile soğuk hava depolarına giden hamsiler
için Hamsi Nakil Belgesi düzenlendiği ve nakil belgelerinin SUBİS’e girişleri yapıldığından,
satın alınan hamsiler için ayrıca balıkçı gemisi sorumlusu tarafından düzenlenen menşe
belgelerinin girişleri yapılmayacaktır. Ancak sorun yaşanmaması için, Hamsi Nakil
Belgelerinin SUBİS’e kaydının ivedilikle yapılması gerekmektedir