Balıkçılara yarayacak çevreci bakteri
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, atık sulardan zararlı maddelerin arındırılmasını sağlayan çevreci bakteri üretti.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, atık sulardan zararlı maddelerin arındırılmasını sağlayan çevreci bakteri üretti. Bu bakteriler, kafes balıkçılığında kullanılan yemlerin havuz üzerinde oluşturduğu yosunların çökeltilmesine de yarayacak.
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Gül Karahan, bilimsel araştırma projeleri kapsamında yeni bir bakteri ürettiklerini, bu bakteri ile kafes balıkçığında maliyetlerin azaltılmasının amaçlandığını söyledi. Çevre sorunlarının dünya çapında önem taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Karahan, nüfus artışına bağlı olarak doğada önemli bir kirlenme olduğunu hatırlattı. Atık suların arıtılmasının çevre bilinci nedeniyle önem taşıyan bir konu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karahan, arıtımda suda askıda kalan malzemelerin ayrıştırılmasının en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti.
ZEHİRLİ MADDELERE KARŞI DOĞAL MÜCADELE
Atık suda askıda kalıp çökeltilmeyen malzemeleri ayırmak için genellikle kimyasal mücadele yöntemi kullanıldığını dile getiren Prof. Dr. Karahan, "Bu kimyasalların kendisi de zehirli bileşikler olduğu için burada hem artım var hem de zehirli maddeler kullanılıyor. O nedenle son yıllarda bu tür zehirli maddelere alternatif olabilecek, herhangi bir zehirli etkisi olmayan ve doğada kolaylıkla parçalanabilen mikroorganizmaların ürettiği yeni maddelerin kullanılması yolunda çabalar var. Biz de bu kapsamda üniversitemizde bir çalışma yaptık ve ilk kez elde ettiğimiz organizma ile atık sulardan zararlı maddelerin ayrıştırılması işlemini başarıyla tamamladık" diye konuştu.
KAFES BALIKÇILIĞINDA ALTERNATİF
Balık yemi olarak kullanılan bir tür yosunun çökeltilmesi için de bu organizmanın askıdaki maddeleri çöktürme özelliğini araştırdıklarını anlatan Prof. Dr. Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Balık yemi olarak kullanılan bir yosun var. Yine bunun çöktürülmesi sanayide önemli bir sorun. Maliyetin en önemli kısmını bu algin, yosunun çöktürülmesi oluşturuyor. İşte bunu kolaylaştıracak organizmanın ürettiği organizmayı da biz izole ettik. Bakterilerimizi ayırdık, saflaştırdık. Daha sonra da bu askıdaki maddelerin çöktürme yeteneklerini belirledik. Malzememiz son derece başarılı bir materyal."
Prof. Dr. Aynur Gül Karahan, sanayicilerin ilgisini bekleyen yeni materyalin, hem atık su arıtımında hem de balık yemi üreticileri açısından yararlı olacağını söyledi. Çalışmanın sonucunun haziran ayı sonunda makale olarak yayımlanacağını belirten Prof. Dr. Karahan, patent alma çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.