1-Artan nüfus ve balık talebi

2-Aşırı avcılık

3-Sınırlı kaynakları üzerinde aşırı rekabet ve sermaye birikimi

4-Denetlemede karşılaşılan güçlükler ve yetersiz denetim

5-Kıyı alanında alternatif iş olanaklarının kısıtlı olması

6-Balık kaynaklarının sahipsiz ve mobil olması

7-Balıkçılıkla ilgili düzenleme ve yürütmenin yetersizliği

8-Artan kirlilik

9-Balıkçıların yönetim mekanizmasına yeterince dahil edilememesi

10-Hatalı balıkçılık yönetimi ve uygulamaları

11-Balıkçılık yönetim politikalarının balıkçının refahını dikkate almayarak stoklarınarkadaşlar bu konuları tartişmak lazım bu konular her zaman önümüzde sorun olarak cıkıyorlar