http://www.bsgm.gov.tr/mevzuat/mevzuat_ana.html#teblig
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bilgi Edinme
Anasayfa

Kurumumuz Hakkında
Mevzuat
Bilgi ve Veriler
Su Ürünleri
Teknik Veriler

BSGM İhbar-İletişim

Alo Sahik Güvenlik

Alo Gıda 174

Tarım tv


Alo Jandarma
Kanunlar

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu

Kanun Hükmünde Kararnameler

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yönetmelikler

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği
Su Ürünleri Yönetmeliği
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Alanları İle Deniz Ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik

Genelgeler

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğine İlişkin Uygulama Esasları Ekleri
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğine İlişkin Uygulama Esasları (Genelge 2006/1)
Su Ürünleri İhraç Etmek Üzere Kayıt Numarası Verilecek Balıkçı Gemilerine İlişkin Genelge(2002-29)
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Uygulamalar Kriterleri Genelgesi (2011006) 01.07.2011
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Alanları İle Deniz Ve İçsulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Uygulama Esasları Genelgesi

Talimatlar

Orkinos Avcılığı Talimatı

Tebliğler

2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2008/49)
2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2008/48)
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2011/26)
Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (No: 2003/ 46)
Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) 2012 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ
Sirkülerler

Tarım Bakanlığı Sürkülerleri
Ticaret Bakanlığı Sirkülerleri
Amatör Sirkülerler