İlçeler... İlçe Balıkesir'in kuzeyinde marmara denizi kıyısındadır.Kıyılarda
hafifçe yükselen ilçe toprakları güneye doğru alçalarak Manyas Gölü'ne
dek uzanır. İlçenin Bursa-Balıkesir-Çanakkale kentleri ile doğrudan
karayolu bağlantısı vardır. Bandırma-Balıkesir demiryolu ve Bandırma
limanı ilçenin ulaşımını sağlar. Bandırma,hem akdeniz hem de Karadeniz
iklimlerinin etki alanı içindedir. Balkanlardan gelen karasal iklimin geçiş
alanı üzerinde yer alması nedeni ile ilçede çeşitli iklim karekteristikleri
gözlenir. Kurtuluş Şavaşı öncesinde Anadolu'nun birçok yöresi gibi itilaf
Devletlerinin işgaline uğrayan Bandırma'nın kurtuluşu 17 Eylül 1922
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ekonomisi tarım,ticaret ve sanayiye
dayanır. Başlıca tarım ürünleri pancar, mısır, yulaf ve bakladır. Sebze
ve meyvecilik gelişmiştir. Hayvancılık açısından ilçede en yaygın olarak
tavukçuluk yapılır.Marmara denizi kıyılarında ve manyas gölünde yapılan
balıkçılık ekonomide önemli bir yer tutar.
Bandırma önemli ticaret merkezlerindendir. Etibank boraks
ve asitborik fabrikası, sülfirik asit fabrikaları, gübre fabrikası, un
fabrikaları, yağ fabrikaları başlıca sanayi kuruluşlarıdır.
Bandırma limanlarından önemli miktarda ihracat
yapılmaktadır.İhracat aırlıklı olarak, sanayi ürünleri, madenler,
piliç eti, yumurta ve deniz ürünlerinden oluşmaktadır.

İlçede turizm de önemli gelir kaynaklarındandır.Kuş gölü
ve çevresi Kuş Cenneti Milli Parkı yerli ve yabancı
turistlerin ilgisini çekmektedir. İlçede 34 ilköğretim okulu
ve 9 lise bulunmaktadır. Bu okullarda 21367 öğrenci
bulunmakta, 1115 öğretmen görev yapmaktadır.
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Balıkesir
Üniversitesi'ne bağlı olarak, 326 öğrencisiyle eğitim ve
öğretimini sürdürmektedir. Gümrük işletme, Et endüstri
ve İthalat İhracat programları bulunan Meslek
Yüksekokulu'nda da 430 öğrenci bulunmaktadır. İlçe
merkezinde; Devlet Hastanesi, AÇSAP Merkezi ve 6 adet
Sağlık ocağı bulunmaktadır.Aksakal,Çepni ve Doğruca'da
1'er,Edincik' te 2 Sağlık Ocağı bulunmaktadırkyn:balıkesircom