BERBER BALIĞI

SINIF Osteichthyes

TAKIM Perciformes (Levrekgiller)

AİLE Serranidae (Hani balıkları)

CİNS Anthias Bloch

TÜR Anthias anthias

YAŞAM ORTAMI Demersal ( Kayalık,taşlık zeminler,mağaralar)

DAĞILIM Ege denizi,Akdeniz

BOY Maksimum 27 cm genellikle 10-20 cm boydakiler yaygındır

TANIMI Sırt yüzgecinde 10 diken ve 15 yumuşak ışın,anüs yüzgecinde 3 diken 7 yumuşak ışın bulunur.Sırt yüzgecinin 3. ışını oldukça uzamıştır.Karın yüzgeçleri göğüs yüzgeçlerinden daha uzundur.Yanal çizgide 36-39 adet pul bulunur.Vücudu kırmızı veya pembedir,başın yanlarında genellikle 3 adet sarı çizgi vardır.Sırt yüzgecinin uçları sarımsı renkle çevrilidir.İlkbahar ve yaz aylarında ürerler.Ekonomik değeri yoktur,avcılığı yapılmaz.
NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER