DERE PİSİSİ

Pleuronectifonnes
Platichthys flesus
Pleuronectidae
F- Pearomectidae
L- Pleuronectes flesus
İ- Flounder
M- Dere pisisi, pisi

Morfolojik Özellikleri:
Y.F.= D 57-62, A 33-44, P 9-12, V 6.
Vücut üstten ve alttan yassılaşmıştır. Gözler vücudun sağ tarafında olup, gözlerin bulunduğu sırt yeşilimsi veya sarımsı kahverengi lekelerle kaplıdır sırt yüzgeci başta gözden, kuyruk yüzgeci kaidesine kadar devam eder, kuyruk yüzgeciyle birleşmez. Üst kısmının rengi esmer, kısmen kahverengi, koyu noktalı, alt tarafı ise beyazdır. Vücut küçük pullarla kaplıdır. Yan çizgi gözün bulunduğu tarafta göğüs yüzgeci etrafında kıvrımlıdır. Sırt ve anüs yüzgeçleri kuyruk yüzgecine ulaşmaz.
M.U.= 50 cm.
O.U.= 20-25 cm.
M.A.=
O.A.=DERE PİSİSİ
Pleuronectifonnes
Platichthys flesus
Pleuronectidae
Pleurochectidae familyasından olan dere pisisinin bilimsel adı Platichthysflesus’tur. Denizde yaşamasına rağmen zaman zaman tatlısulara da girdiği için ülkemizde “dere pisisi” diye adlandınlmıştır.

Kuzey Denizi'nde yaşayan bu balıklara Karadeniz ve Azak Denizlerinde, limanlarında ve nehirlerin ağızlarında, Kerç Boğazı, Istanbul Boğazı ve Marmara’da rastlanır. Az hareketli, dipte yaşayan bir balık olan dere pisisi havaların soğumasını müteakip, üreme devrinden sonra sahillerden denizin çok derin yerlerine çekilir. Bazen tatlısu ile karışık olan yerlerde, hatta tatlısularda rastlanır. Yosunlu diplerde bulunmaz. Dere pisisi üst tarafından yassı, alt tarafından düz bir gövdeye sahiptir. Ustten bakıldığında gövdesi tamamen elips şeklinde ve bombelidir. Alt kısmı düz olduğu için iyice dibe yerleşebilir ve kendisini kuma gömebilir. Sırt yüzgeci kafasından kuyruğuna, anüs yüzgeci ise anüsten kuyruk yüzgecine kavuşmadan gövdesini çevreler. Kuyruk yüzgeci gelişmiştir. Bu yüzgeçlerin ışınları yumuşak olup batıcı değildir. Göğüs ve karın yüzgeçleri küçüktür. Ortalama boyları 25 cm., azami boyları ise 40 cm. dir. Gövdenin görünen tarafı kirli yeşil renkte olup, yıldız şeklinde esmer renkli ve açık bir şerit ile çerçevelenmiştir. Gövde rengi bazen esmerdir. Gövdenin alt kısmı (kör tarafı) kirli beyazdır. Bulunduğu bölgeye göre rengini değiştirir. Yanal çizgi kafasının yakınında ve göğüs yüzgeçlerinin üzerinde aşağı doğru hafif bir eğim yaparak kuyruk yüzgecine kadar uzanır. Ağzı gövdesine göre küçük ve yukarı doğru kalkık olup, çenelerindeki hafif batıcı dişler bir sıra teşkil ederler. Gözleri iri olup, kafasının ön tarafına yerleşmiştir.

Dere pisisi, dipte hareketsiz yaşayan bir balıktır. Yer değiştirmek istediğinde yüzgeçlerinin yardımıyla gömüldüğü kumdan fırlayıp 30-40 cm. yükselir ve planör gibi süzülerek kısa mesafeler kateder. Bu balıklar tahmini yirmi yıllık bir ömre sahiptirler. Üçüncü yıllarının sonunda nesil yetiştirirler. Dişilerin büyümesi genellikle erkeklerden fazladır. Şubattan eylül sonuna kadar olan süre içinde kendilerine uygun
zamanda aralıklı olarak yumurtlarlar. Ortalama yumurta sayısı 800.000’dir. Karnivor olan bu balıkların başlıca besinleri dipte veya dibe yakın yaşayan küçük balıklar, yumuşakçalar ve küçük kabuklulardır. Eti diğer pisi balıkları kadar lezzetli olmayan dere pisisi, fanyalı ağlar ve dip paraketasıyla avlanır. Tesadüfen oltaya gelebilir.


NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER
[/B][/COLOR]