ISKAROZ

Perciformes Scaridae

Scarus cretenseISKAROZ

Perciformes Scaridae

Scarus cretenseScaridae familyasından olan ıskarozun bilimsel adı Scarus cretense’dir. “Papağan balığı” olarak da tanımlanan ıskarozlar Akdeniz, Ege ve Marmara’da bulunurlar; sıcak ve ılıman denizlerde yaşarlar. Diğer denizlerdeki papağan balıklarının seksene yakın türü vardır.
Iskaroz çok parlak renkleri olan bir balıktır. Sırtı koyu yeşil veya kahverengi, yanları açık yeşil, mavi, mor, turuncu leke ve harelerle kaplıdır. Kanı açık renktir. Başının biraz ilerisinden başlayan sırt yüzgeci kuyruğa doğru uzanır. Sırt, karın ve anüs yüzgeçleri sert ve dikenlidir. Kuyruk yüzgeci yumuşak olmasına rağmen gelişmiştir. Balık suda ağır ağır dolaşırken anüs yüzgecini oynatır. Daha hızlı hareket etmek istediğinde kuyruğundan yararlanır.

Sularımızda yaşayan ıskarozların boyları 20-30 cm. arasında olup iri pulları gövdesine iyice intibak etmiştir. Balığa “papağan” isminin verilmesinin nedeni ağzının papağan gagası biçiminde gelişmiş olmasıdır. Beslendiği mercan resiflerinin etrafında dolaşırken gagaya benzeyen dişleriyle zostera ve deniz yosunu yer. Aynı zamanda mercan parçalarını da koparır. Yuttuğu mercanları boğazındaki yassı dişlerle öğütüp dışarı atar.

Papağan balıkları küçük gruplar halinde yaşarlar ve grubu başlarındaki erkek balık yönetir. Başka bir erkek gruba katılmaya kalkınca grubu yöneten erkek balık bu balığı 90 metre uzağa kadar kovalar. Erkek ve dişi papağan balıklarının renkleri de birbirinden farklıdır.
Bazı papağan balıklarında yaşın neden olduğu değişiklikler de ortaya çıkar. Örneğin erkeğin kafasında bir yumru belirir; alnı meyilli olacağı yerde iri bir tümsek halini alır.. Bu yüzden yaşlı erkek balıkların burunları çok küt olur.

Bazı papağan balıkları geceyi kayaların çıkıntıları altında veya mağaralarda geçirirler. Gün içinde korktukları zaman doğruca geceledikleri yerlere gidip sığınırlar.

Papağan balığının bazı cinslerinin yumurtaları uzun ve oval, küçük ağızlı papağan balığının ise küre
. Yumurtaların çapı 1-2.5 milimetre arasında değişir Bunlar bir günde çatlar.

Iskarozun oltayla avcılığı yapılmamasına rağmen tesadüfen oltaya atladığı görülmüştür. Fanyalı ağlara da takılıp yakalanırlar. Eti lezzetsiz olup herhangi bir besin değeri yoktur.

NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER
[/B][/COLOR]