KORDELA BALIĞI
Perciformes Cepolidae
Cepola rubescens

KORDELA BALIĞI
Perciformes Cepolidae
Cepola rubescens

Cepolidae familyasından olan kordela balığının bilimsel adı Cepola rubescens’tir.
Görünüş itibarıyla yanlarından yassı ve uzun bir balık olduğu için bu ismi almıştır.
Kordela balıklarının ortalama boyları 35 cm. olup, 50 cm. uzunluğunda olanlara da rastlanır. Tropikal ve mutedil denizlerin sahil bölgelerinde yaşayan bu balıklar ülkemiz sularında Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz’de bulunurlar. Genellikle dibi taşlık ve kayalık bölgelerde ve dibe yakın yaşarlar.
Kordela balıklarının rengi parlak açık — kırmızı veya turuncu — pembedir. Kafası gövdesine oranla normal yapıda, ağzı büyükçedir.
Çenelerinde sivri, batıcı dişler bulunur. Sırt yüzgeci ensesinden, kıç yüzgeci ise anüsten başlayıp kuyruk yüzgecinin dibine kadar uzar.
Kordela balığının göğüs ve karın yüzgeçleri normal büyüklüktedir. Kuyruk yüzgeci ise demeti andırır. Yanal çizgisi solungaç kapağının bitiminden başlayıp gövdesini muntazam ve düz bir hat şeklinde takip ederek kuyruk yüzgecinin dibinde biter. Derisi ince pullarla örtülüdür. Kordela balıklarının üremeleri mayıstan ağustosa kadar devam eder. Pelajik olan yumurtalarını nispeten derinde bırakırlar.
Karnivor olan bu balığın başlıca besinini planktonik organizmalar, balık larvaları ve küçük balık formları teşkil eder.
Olta ile özellikle avı yapılmadığı halde, kolyoz veya istavrit çaparisiyle derin sularda yapılan av sırasında oltaya atladığı veya takıldığı gözlenmiştir.
Yapı ve renk itibariyle oldukça ilginç bir görünüm taşıyan kordela balığının herhangi bir ekonomik değeri yoktur. Nadiren manyat ağlarına vurur. Denizlerde az miktarda bulunur.

NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER