KURBAĞA BALIĞI

Perciformes Uranoscopidae

Uranoscopus scaber
KURBAĞA BALIĞI

Perciformes Uranoscopidae

Uranoscopus scaber


Uranoscopidae familyasından olan kurbağa balığının denizlerimizde yaşayan türünün bilimsel adı Uranoscopus scaber’dir. Tropik ve ılıman denizlerde bulunan kurbağa balıkları, sahillerin taşlık, kumluk, yosunlu ve nispeten çamurlu bölgelerinde kısmen dibe gömülerek yaşarlar. Akdeniz, Ege ve Marmara’da yaşayan bu balıklar ilkbahar ve yaz aylarında İstanbul Boğazı’nda görülür. Karadeniz’de ise nadiren rastlanır. Ortalama boyları 17 cm.’dir, azami boyları ise 30 cm.’e ulaşır. Görünüş itibariyle son derece çirkin olan kurbağa balıklarının sırtları gri-esmer ve parlak noktalı, yanları parlak gri, karınları ise kirli beyazdır. Derisi çok kaygan ve kalındır, iyice intibak etmiş küçük pullarla örtülüdür. Kafası büyük olup kemik levhalarla kaplıdır. Gözleri kafasının üst tarafına yerleşmiştir. Kafa ve ense bölümü üstten basıktır. Ağzı kafası ile orantılı olarak geniş, karın kısmı düzdür. Kurbağa balığının iki sırt yüzgeci olup birincisi kısa ve üçgen şeklindedir. İkincisi ise kuyruk yüzgecine doğru uzanır. Diğer yüzgeçleri iyice gelişmiştir.

Kurbağa balığının alt çenesindeki bir deri uzantısı balığın avlanmasına yardımcı olan bir uzuvdur. Yarı kuma gömülü olarak bu uzantıyı bir oltanın ucundaki yem gibi sallayan balık, küçük balıkların merakla ağzına yaklaşmasını sağlar ve aniden yerinden fırlayıp kocaman ağzıyla avını kapar. Yırtıcı balıklardan olan kurbağa balıkları küçük kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenirler.

Üreme için haziran ayından itibaren sahillere sokulur ve temmuz-eylül ortalarına kadar üremeye devam ederler. Yumurtalar pelajik olup çapları 2 mm.’ den fazladır. Yumurtadan dört-altı gün içinde çıkan genç larvalar ilk altı aylarını pelajik olarak geçirirler. Bu süre içinde başlıca gıdalarını planktonik organizmalar oluşturur. Daha sonra yavaş yavaş dip hayatına uyum sağlayarak, dip hayvanları ile geçinmeye başlarlar.

Çirkin görünüşlü ve eti pek lezzetli olmayan bu balığa rağbet edilmez. Oltaya atlamadığı gibi özellikle avcılığı da yapılmaz. Tesadüfen fanyalı tekir ve marya ağlarına vururlar.


NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER