SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus)
F- Sparidae
L- Spondyliosoma cantharus, Cantharus lineatus
İ- Black beram, Old Wife
M- Sargoz, Siyah mercan, Zeragos

Morfolojik Özellikleri:
Y.F.=D XI, 12-13, A III, 9-11
Vücut oval ve yanlardan basıktır. Vücut deriye iyi yapışmış kalın pullarla kaplıdır. Baş küçük, vücudun üst tarafı koyu, gri esmer veya gri mavidir. Alt tarafı beyazımsıdır. Sırtına paralel uzayan 15-20 arasında, ölünce kaybolan altın renkli çizgilidir. İki yanındaki hareler koyu lacivert renklidir.
M.U.= 50 cm.
O.U.= 20-30 cm.
M.A.= 1 Kg.
O.A.=SARIGÖZ (Cantharus Cantharus)

SARIGÖZ

Perciformes Sparidae

Cantharus cantharus


Karagöze çok benzeyen sarıgöz veya skatros, Sparidae familyasından olup bilim adı Cantharus cantharus’tur. Daha ziyade Ege Denizi’nin balığı olup Marmara’da, Akdeniz’de ve az miktarda da Karadeniz’ de bulunur. Karagöz gibi kuvvetli bir çeneye ve öğütücü dişlere sahip olduğu için deniz kabuklarını kolayca parçalar ve yer. Karides, deniz solucanı ve küçük kabuklular başlıca yemlerdir. Sarıgözün gövdesi elips şeklinde olup yanlarından yassıdır.

Karagözün yanlarına inen çizgiler sarıgözde yoktur; bunun yerine sırtına paralel uzayan sarımsı parlak çizgiler vardır. İki yanındaki hareler koyu lacivert renktedir. Sırtı koyu gri, göğsü sarımtırak, kanı ise gri beyazdır.
Kalın pulları gövdesine iyice intibak etmiştir. Sarıgözlerin en irileri 2-3 kiloyu bulur. Ortalama büyüklükleri 20-25 cm.’dir. Sarıgözler de mercan ve karagöz için kullanılan zokalı veya çiftgöz iskandilli, çift köstekli ve ince dip sürütmesi takımıyla demir üstünde tekneden tutulur.

Mercan veya karagöze oranla daha az mücadele ettiği için daha kolay çekilir.
Ancak çok irileri yakalandığı zaman yol isteyebilir. Oltayı kullanmak suretiyle sandala yaklaştırılan balık kepçe yardımıyla içeri alınır. Mayıs ortasında taşlık kıyılara yaklaşan sarıgözler ekim ortasından sonra daha derin sulardaki taşlık, mağaralık diplere çekilirler.
Karidesi çok seven küçük sarıgözler zaman zaman mercan için atılmış oltaların yemlerine musallat olurlar.
Üreme mevsimi ilkbahar sonlarından yaz ortasına kadardır. Eti beyaz olduğu için tavası ve ızgarası lezzetli olur.

NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER.