BALIKLAR SU İÇER Mİ?
Yaşamın kaynağı olan su, canlıların vücutlarında değişik oranlarda bulunur. Bu, suyu tüm canlılar fizyolojik olarak kullandığı anlamına gelir. Buna su içinde yaşayan canlılar da dahil. Sorunuz cevabı evet. Balıklar su içerler. Biraz daha açarsak, balıklar tatlı ve tuzlu sularda yaşayanlar olarak da ikiye ayrılır. Tuzlu su bilindiği gibi yüksek konsantrasyon olan bir ortam. Balık vücuduna bu ortama göre daha az konsantredir. Bu durumda balık vücudundan dışarıya doğru bir su çıkışı olur. Tuzlu sularda yaşayan bunu dengelemek için devamlı su içmek zorundadırlar. İçtikleri tuzlu sudaki fazla elektrolitleri de solungaçlarından dışarı atarlar. Bu çok fazla enerji gerektiren bir işlem olduğundan tuzlu su balıkları elde ettikleri suyu daha iyi kullanmak için, böbreklerinden atılan su miktarını en aza indirir. Tatlı sulardaysa bunun tam tersi bir durum oluşur. Tatlısu balıklarında vücut konsantrasyonu dışarıya göre daha düşük olur. Bu durumda dışarıdan içeriye fazla su girişi olur. Tatlısu balıkları da bu fazla suyu dışarı devamlı dışarı atmaya çalışırlar. Balık pulları vücuda deriden su girişini önlemede de rol alırlar. Bunların boşaltımları tuzlusu balıklarına oranla çok fazladır. Bunun yanında bazı türler bu değişikliğe çok iyi uyum sağlamışlar. Örneğin köpekbalıkları ve vatozların vücut konsantrasyonları deniz suyuna yakındır. Böylece suyu dışarı atmak herhangi bir enerji harcamak zorunda kalmazlar. Bunun yanında yılanbalıkları ve ringalar, yaşamlarının bir bölümünde tatlı suya, bir bölümünde de tuzlu suya girerler. Bunların vücutlarındaki su dengesinin sağlanması da her iki durumda çalışabilecek biçimde özelleşmiştir.

Bu su içme meselesi tamamen osmoregülasyonun geriğidir.Organizmalar vücut sıvısı ,hücre sıvısı ve ortamları arasındaki osmatik basıncı dengede tutmak için osmoregülasyon yaparlar ,bunuda tuz(iyon) alış-verişiyle hallederler.
örneğin tatlı su balıkları su içmezler ve eksik tuzu soloungaçlarıyla alırlar, deniz balıkları ise fazla tuzu solungaçlarıyla verip su içerler böylece dengede kalırlar.
Örneğin Migratör(göç eden) türlerden bir tür olan yılan balığı(Anguilla) üremek için tatlı sulardan meksika körfezine sargossa denize göçe başlamdan osmotik dengeyi sağlamak için lagünlerde(acı su bankları)bir miktar beklemek zorundadır.


not: sualeminden alıntıdır, öğrenci arkadaşlara teşekkürler.