UÇAN BALIK

Scomberesociformes Exocoetidae
Exocoetus rondelei

UÇAN BALIK

Scomberesociformes Exocoetidae
Exocoetus rondelei


Exocoetidae familyasından olan uçan balıklann Exocoetus rondeieti bilimsel adıyla tanımlanan türü Akdeniz ve Ege denizlerinde bulunur. Uçan balıklar iki veya dört kanatlı olurlar. İki kanatlı uçan balıkların (Exocoetus volitans) sadece göğüs yüzgeçleri uzamış, gelişmiş ve kanat halini almıştır. Boyları 17-50santim arasındadır.

Uçan bahklann derileri kalın olup gövdesine iyice intibak etmiş pullar taşır. Sırtı esmer, yanları açık mavi ve gümüşi, karnı ise beyazdır. Büyük olan yüzme kesesini uçarken şişire-rek havada hafifleşmeyi sağlar. Uçan balık havalanmak için hızla yüzeye ve öne doğru yüzer. Gövdesi suyun üzerine çıkarken yüzgeçlerini açarak yüzeyde mesafe kateder. Uçuşu sırasında kuyruk yüzgecini saniyede elli defaya kadar titretir. Kısa bir süre sonra karın yüzgeçlerini açar. Bu ona kuyruk yüzgecini yüzeyden çekecek kadar kalkma gücü verir. Balık o sırada iyice havalanır.

Havadaki ortalama hızı saatte 35 mil kadardır. Başlangıçta 40 mil olan hız sonradan balık hızını kaybederken saatte 20 mile kadar düşer. Hızı kesildikten sonra karın üstü suya düşer veya kafa üstü dalar. Genellikle suyun yüzeyinde bir veya iki uçuş yapar.

Bu balıkların on bir kez üst üste uçuş yaptıklan, 300 metreyi aşan mesafeleri katettikleri tespit edilmiştir. Balık her uçuş veya sıçramayla 10 saniye içinde 135 metreye kadar bir mesafeyi aşar. Kaydedilen en uzun uçuş 42 saniye sürmüştür.

Uçan balıklar genellikle su sathının hemen üstüne paralel olarak uçarlar. Uçuşları sırasında, bazı teknelerin güvertelerine düştükleri görülür. Uçan balıklar plankton ve küçük balıklarla beslenirler. Buna karşılık daha iri ve yırtıcı balıklar ile deniz kuşlarına yem olurlar. Sudan fırladıkları zaman uzun kanat, martı ve albatros kuşlannın saldırısına uğrarlar.

Oltayla avcılığı yapılmaz, gece ateş yakılıp ağla tutulan uçan balıklar, kılıç balığı ve orkinos avında yem olarak kullanılır. Uçan balıklar yumurtalannı denizde yüzen yosunların veya başka cisimlerin üzerine dökerler. Hint Okyanusu'nda balıkçılar teknelerinin kıçından denize yapraklarla kaplı misinalar koyverirler. Yumurta bırakmak için bu yaprakların arasına giren uçan balıkları denize bırakılan ağların üzerine doğru yavaşça çekerek yakalarlar. Eti lezzetli olan bu balıkların suyun üzerinde uçuşlarını seyretmek çok zevklidir.


NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER