ÜZGÜN BALIĞI
Percjformes
.
Callionymus Iyra
Callionymidae

UZGÜN BALIĞI
Percjformes
.
Callionymus Iyra
Callionymidae
CaUionymidae familyasından olan üzgün balığının bilimsel adı Callionymus lyra’dır. Tropik ve ilik bölgelerde denizin dibinde yaşayan üzgün balıklarının boyları ortalama 10-30 cm. arasındadır. Koni biçiminde olan bu balığın karni yassica, sırtı yuvarlak, kafası ise dikdörtgenimsi ve yassıdır. Birbirine yakın mavimsi-yeşil iri gözleri kafasinin üstündedir. Uzatabildiği ağzı büyükçe olup, çenelerinde ufak dişleri mevcuttur. Burnunun ucunda kalın dudakları vardır. Erkek üzgün balığının sirtının rengi sarıdan kahverengiye kadar değişir. Yanlari turuncu olup, karnı beyazdır. Bütün gövdede kirmızımsi bir ton hakimdir. Balığın üzerinde gök mavisi, yeşil, eflatun ve lacivert renkte benekler ve çizgiler vardır. Karın yüzgeçleri koyu mavi, ikinci sırt yüzgeci dikenli ve beneklidir. Bu dikenler hafif zehir taşir. Üzgün bakğinın tüm yüzgeçleri mükemmel gelişmiştir. Uzun sırt ve anüs yüzgeçleri dişisine oranla daha büyüktür. Erkeğin birinci sırt yüzgecinin ön kısmının başinda çok uzun bir diken görülür. Üzgün balığının vücut yapısı hızlı yüzmeye uygun değildir. Derin ve kumluk diplerde ağır hareket ederek yaşar. Ancak iri göğüs yüzgeçlerinin yardımıyla aniden ileri
doğru fırlayabilir. Dipte ilerlerken başını hafifçe yukarı kaldırıp sık sik dinlenir. Üzgün balığının solungaç yarıkları pek küçüktür. Solungaç boşluğu ve bununla ilgili kemikler ve kaslar öylesine gelişmiştir ki suyun buralara girmesini balığın solungaç kapaklarının, bir tulumbaya benzeyen hareketleri sağlar.
Üzgün balığı deniz dibindeki küçük kabukluları, yumuşakçaları, salyangozları yer. Üreme mevsimleri ilkbaharda başlar, ağustos sonuna kadar devam eder. Bu süre içinde renkleri ve benekleri daha parlak ve göz alıcı olur ve çift çift gezerler. Çapları 0.8 mm. ‘den daha küçük olan yumurtalarını kiyıların yakınlarına dökerler. Yumurtaların üzerinde peteğe benzeyen şekiller vardır. Yumurtalar döküldükten kısa bir süre sonra yüzeye çıkar, on beş gün sonra çatlarlar. Yavrular yüzeyin yakınında kalır, bir sonraki kış dibe inerler. Üzgün balıklarının erkekleri dişilerine oranla daha çabuk büyürler. Erkeklerin yaşam süreleri beş yıl, dişilerin ise yedi yıldır. Ayrıca erkekler bir defa çiftleştikten sonra ölürler. Üzgün balığının eti yenmez.

NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER