ZURNA BALIĞI

Scomberesociformes Scomberesocidae

Scomberesox saurus


ZURNA BALIĞI

Scomberesociformes Scomberesocidae

Scomberesox saurusScomberesocidae familyasından olan zurna balığının bilimsel adı Scomberesox saurus'tur. Tüm mutedil ve sıcak denizlerin sahil bölgelerinde yaşayan pelajik balıklardandır. Atlantik ve Hint Okyanusu'nda bulunurlar. Süveyş Kanalı'nın açılmasını müteakiben Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e ulaşmışlardır. Sürüler halinde su sathına yakın yüzen zurna balıkları mükemmel hareket kabiliyetine sahiptirler. Avlandıklarında veya büyük bir balığın hücumuna uğradıklarında suyun dışına dahi sıçrayabilirler.

Zurna balığının sırtı koyu esmer ve yeşilimsi, yanlarıyla karnı parlak gümüşidir. Sırt yüzgeci ve anüs yüzgeci kuyruk yüzgecine yakındır. Bu yüzgeçlerin arkasında beşer adet pinül mevcuttur. Gövdesi ince, uzun ve silindir biçimindedir. Alt ve üst çeneleri sivri ve gaga biçiminde teşekkül etmiştir. Her iki çenesinde de keskin küçük dişler vardır. Azami boyları 40 cm'dir. Zurna balığının üremesi nisandan eylüle kadar, sahillerden biraz uzakta gerçekleşir. Üzerinde birçok iplik ve çok yapışkan bir madde bulunan bu yumurtalar önce pelajik olarak yüzerler. Kısa bir süre sonra 20 metreye kadar derin yerlerdeki su bitkilerine yapışırlar. Zurna balığının yumurtaları oldukça iridir ve çaplan 2.2-3.4 mm'ye kadar ulaşır. Yumurtadan çıkan ve boyları 10-13 mm.'ye varan larvaların boyları 5-7 cm.'e ulaşıncaya kadar alt ve üst çeneleri normal görünüştedir. Bu boya vardıktan sonra her iki çene de uzamaya başlar. Cinsel olgunluğa iki-beşinci yaşlarda erişirler. Normal yaşam süreleri ise on sekiz-yirmi yıl kadardır. Bu karnivor balıkların başlıca gıdalarını hamsi, çaça, sardalya, kıraça, gümüş gibi balıklar oluşturur.

Zurna balığının özellikle avı yapılmaz. Ege ve Akdeniz'de zarganaya gezerken bu avda kullanılan takıma atlayabilir.

Zurna da zargana gibi büyük balık avında (akya, sinarit gibi) canlı yem olarak kullanılır. Parlak ve kıvrak bir balık olduğu için büyük balığı kıskandırıp oltaya çeker. Eti yenebilir.


NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER