Balıklarda Yüzgeçler :


Yüzgeçler, balıkların yüzmesine yardımcı olan, araları ince zar biçiminde dokularla örülü organlardır.Balıklardaki yüzgeçler, karada yaşayan diğer hayvanlardaki kol ve bacaklarla aynı görevi görürler.Balıkların su içerisindeki hareketleri kaslarla sağlanır.Bu kaslar yüzgeçleri hareket ettirerek balığın hareketini yönlendirir.Yüzgeçler bazen çok sert, bazende çok yumuşak olabilirler.

Yüzgeç Türleri:
1-Tek Yüzgeçler:
Sırt ve Anal Yüzgeçler:Sırt ve anal yüzgeçler balığın dik durmasını sağlar.Bu yüzgeçler omurga görevi yaparlar.Anal yüzgeçler bazı balıklarda üremeye yardımcı olur.Örneğin canlı doğuran türlerde, anal yüzgeçler ince tüp şeklinde gelişmiştir.Böylece erkek balığın spermi, dişinin döl yatağına yönlendirilir.
Kuyruk (Kaudal) Yüzgeci:Balığı su içerisinde yönlendiren yüzgeçtir.Balığın gövdesini yalpalatarak, su içinde ilerlemesini sağlar.Teknelerdeki gibi dümen görevi görür.
Adipose Yüzgeci:Bu yüzgeç bazı balıklarda, sırt yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında bulunur.
2-Çift Yüzgeçler:
Göğüs Yüzgeci(Pektoral):Göğüs yüzgeçleri, Balığın solungaçları yanında yer alır.Bu yüzgeçler balığın kendi etrafında dönebilmesini sağlarlar.Ayrıca balıkta fren görevini üstlenirler.
Bu yüzgeçler ayrıca, akvaryum dibindeki besinleri hareket ettirebilmek için de kullanılır.
Karın Yüzgeçleri(Ventral):Balığın karnının alt tarafında bulunur.Göğüs yüzgeçleri gibi balığın kolu ve bacakları görevini üstlenir.Bu yüzgeçler, balığın su içerinde aşağıya inişi ve yukarıya çıkışında itici güç görevi görür.kyn