Aşılamanın Stratejisi:

Bir işletmede balıkların ne zaman aşılanacağı balığın büyüklüğü
ve su sıcaklığı gibi iki önemli faktöre göre belirlenir.1. Balık büyüklüğü :
Balıklarda spesifik immün sistem, her türde yumurtadan çıktıktan belli bir süre sonra gelişir. Örneğin salmonidlerde ancak 1 gramın üzerinde immün sistem tam olarak gelişir. Ancak uzun süreli bağışıklığın oluşabilmesi için minimum 4 gram ağırlığa ulaşması gerekir. Türden türe bu ağırlık değişiklikler gösterebilir. Ayrıca son yıllarda levrek balıklarının sipesifik bağışıklık sistemi üzerine yapılan araştırmalarda spesifik bağışıklık sisteminin 135. - 140. günler arasında geliştiği ifade edilmiştir. Pratikte üreticiler genel olarak balığın küçük olduğu dönemde balıklarını immersiyon ile aşılamayı tercih ederler. Zira yavru balık kaybını en aza indirmek, az miktardaki aşı ile mümkün olduğu kadar çok balık aşılamak bu yöntemle daha kolay ve ekonomiktir. Çipura ve Levrek balıklarında minimum aşılama büyüklüğü yaklaşık 2 gram olarak kabul edilmektedir. 10-80 Gram arasında ikinci kez aşılanan balıklar tüm üretim periyodu boyunca aşılandıkları hastalıklara karşı bağışık olurlar. Pratikte ilk aşılama immersiyon yöntemi ile ikinci aşılama ise ya immersiyon ya da enjeksiyon yöntemi ile gerçekleştirilir.

2. Sıcaklık : Balık fizyolojisinde en önemli faktör su ve dolayısıyla balığın vücut sıcaklığıdır. Dolayısıyla immünolojik kazanımların oranı da sıcaklıkla ilişkilidir. Su sıcaklığı, türün optimal sıcaklık değerlerinden ne kadar düşükse bağışıklık sistemi de o oranda yavaş gelişir. Bu yüzden aşılamanın, türün optimum sıcaklık değerlerine en yakın olduğu sıcaklıkta uygulanması en hızlı immüniteyi sağlar. Genel olarak aşı üreticileri 5-6 Cnin altında aşılama uygulamasını tavsiye etmezler. Ancak salmonlarda yağ adjuvantlı enjeksiyon aşılamaları soğuk su koşullarında uygulandığında, immünite çok yavaş gelişir. Böylece su sıcaklığı arttığında ve bir çok hastalığın en fazla ortaya çıktığı dönemde balıkların gelişmiş bir immünite ile hastalıklara karşı hazırlıklı oldukları tespit edilmiştir.