Balıkların Vücut Yapıları:


Balıklar tıpkı insanlar gibi, omurgalı canlılardır.Ancak insanlara oranla çok farklı ortamlarda yaşadıklarından, balıkların vücut yapıları, yaşadıkları ortama uygun olarak yaratılmıştır.Balıkların vücut biçimlerine bakılarak, onların yaşam tarzlarını, nerede bulunduğunu, nasıl bir yüzücü olduğunu ve nasıl beslendiğini yorumlamak olanağı vardır.

Ağız Yapısı:
Balıkların ağız yapıları , onların beslenmeleri ile ilgi bilgiler verebilir.Balıklar beslenme olarak, 3 ayrı gruba ayrılırlar:
1-Suyun Üst kısmında yüzen balıklar:Bu balıkların vücut yapıları düzdür.Ağız yapıları yukarıya doğru ters dönmüş ve kepçe biçimindedir.Böylece su yüzeyindeki böcekleri ve su yüzeyinde bulunan planktonları yakalayarak beslenebilirler.
2-Suyun Orta Kısmında Yüzen Balıklar:Bu balıkların ağızları genelde burunlarına yakındır.Yemlerini suyun içinde düştükten sonra aşağıya inerken yakalayabilecekleri şekilde ağızları vardır.
3-Suyun Alt Kısmında Yüzen Balıklar:Bu balıkların ağızları alt tarafta yer almaktadır.
Üstten beslenen balığın ağzı Ortadan beslenen balığın ağzı Alttan beslenen balığın ağzı

Deri:
Balığın dış örtüsü yani derisi 2 tabakadan oluşur.İnce dış deri tabakası epidermis adını alırken, ikinci tabaka daha kalındır ve dermis adını alır.Deri üzerindeki pullar, balığın suda hareket etmesini kolaylaştırır ayrıca balığın vücudunun zarar görmemesini sağlar.Pullar üzerinde balığı bakterilere karşı koruyan sümükümsü bir kaygan tabaka mevcuttur.
Balıkların derileri baştan aşağı renklidir.Balıklar bu renk örtüleriyle, kendilerini düşmanlarından korumuş olur.Renk ayrıca balığın türünü belirler.Cichlid gibi balık türlerinde, renk yardımıyla balıkların cinsiyetinin belirlenmesi mümkün olabilir.


Solungaçlar:
Balıklarda solungaçlar, akciğer görevini üstlenmişlerdir.Solungaçlar, su içindeki oksijeni süzerek, kana karıştırır.Solungaç yüzeyleri, zarar görmemeleri için koruyucu bir tabaka ile örtülüdür.