Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Çerçevesinde Yapılacak Başvurular
Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişiler İçin)
Bilgi Edinme Başvuru Formu (Tüzel Kişiler İçin)

Başvuru Adresi
İMEAK Deniz Ticaret Odası
Meclis-i Mebusan Cad. No:22
34427 Fındıklı / İstanbul
Fax : 0 212 293 79 35