Adama sormuslar :
-Kaç gün oruç tuttun?
-Hastalığım nedeniyle, ancak bir gün tutabildim! Aynı soruyu, orada bulunan Temel'e sorunca, Temel hiç istifini bozmadan yanıt vermiş:
-Bu arkadaş penden bir gün fazla oruç dutmuş!