BİZİR BALIĞI:


Resim-BİZİR (Carasobarbus luteus)
Şekil-BİZİR (Carasobarbus luteus)
F- Cypinidae
L- Carasobarbus luteus
İ-
M-Morfolojik Özellikleri:
Y.F.
=D IV, 10 A III 6 L.Lat. 26-31
Vücut iri ve yuvarlak pullarla örtülüdür. Ağızda bir çift kısa bıyık bulunur. renk sırtta kahverengi sarı, yanlarda ise sarımsı veya sarı beyazdır.


M.U.= 30-40 cm.
O.U.= 20 cm.
M.A.=
O.A.=

Üreme Zamanları:

Nisan-Mayıs ayları


Avlanma Yöntemleri:
Uzatma ağları, Serpme ağlar, Olta