BOĞAZLAR'DA DENİZ KİRLİLİĞİ


Çağımızda doğatı en fazla tehdit eden tehlikelerin başında Çevre Denizlerde ki Kirlilikdeniz kirlenmesi, çevre kirlenmesinin önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Günümüzde deniz kirliliği deniz suyundan oksijen azalmalarına, denizlerde yaşayan canlılarda zehirlenme belirtilerine neden olmakta ve denizdeki canlıların ve deniz kaynaklarının giderek yok olamsına neden olamktadır.

DENİZLER'DE MEYDANA GELEN KİRLİLİĞİN;

1-Deniz kıyıları boyunca kurulmuş bulunan yerleşim merkezleri ve sanayi tesislerinden,
2-Hava yolu araçlarından,
3-Denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru hatlarından,
4-Gemilerden,
meydana geldiği görülmektedir. Burada gemilerden meydana gelen kirlenmelerin,
a-Kazadan kaynaklanan kirlenmeler,
b-Kasıtlı veya bilgizice yapılan kirletmeler
şeklinde iki ana grupta ortaya çıktığı tespit edilmiştir.