BOĞULMA, İLK YARDIM VE TEDAVİSİ

Boğulma hava soluyan bir canlının solunum yollarının sıvı ile dolarak ölümü olarak tanımlanır. Yarı-boğulma ya da boğulayazma (near-drowning) ise bu aşamadaki bir canlının tekrar yaşama döndürülmesi en azından bir süre daha yaşatılabilmesi anlamını taşır. Boğulma dalıcılar dışındaki topluluğun önemli bir kaza nedeni olmasına rağmen dalıcılar arasında sanılanın aksine çok daha seyrektir. Ancak su içi kazaların bir çoğunun sonucunda boğulma oluşabilir. Bu nedenle tüm dalıcılar boğulmada ilk yardım ve kurtarma tekniklerine hakim olmalıdır.

Araştırmaların ortaya koyduğu bir gerçek de boğulma ile alkol arasındaki yakın ilişkidir. Alkol alımı ile gereksiz risk alabilme cesareti artmakta, tehlike anında yargılama yeteneği bozulmakta, damar genişlemesi nedeniyle ısı kaybı artmakta, gırtlak refleksinin bozulmasıyla solunum borusuna su daha rahat girebilmekte ayrıca kusmaya yatkınlık artmakta ve intihara eğilim artışı gözlenmektedir. Alkollü iken suya girmek bir dalıcının yapacağı en son hata olmalıdır.

İnsanlarda gelişmiş gırtlak refleksi nedeniyle bazı boğulma olgularında akciğerler kuru kalabilir. Ancak boğulma olgularında sorun akciğerler yoluyla dokuların oksijensiz kalmalarından başka bir şey değildir. Yüksek oksijen gereksinimi olanlar öncelikli olmak üzere tüm organlar işlev dışı kalırlar. Bunlardan ön sırada gelenleri beyin ve kalp gibi yaşamsal organlardır.

Boğulma olgularında sırasıyla öksürük, soluma güçlüğü, göğüs ağrısı görülür. Şok durumu geliştikten sonra dudaklar ve dil morarır, ağız kenarında pembe-beyaz renkli köpük saptanabilir. Giderek solunum ve nabız ortadan kalkar.

Bilinci açık hasta oksijen verilerek acilen en yakın tıbbi merkeze şok pozisyonu ve kurallarında taşınmalıdır. Tamamen iyileşen hastalar bile 24 saat süreyle bir tıbbi merkezde bulundurulmalıdır.

Solunumu ve dolaşımı bulunmayan hastalar bir sonraki derste anlatılacak yapay solunum ve kalp masajı tekniği ile tıbbi yardım gelene kadar tedavi edilmeye çalışılmalıdır. Özellikle soğuk sularda 1 saatten daha uzun süre dipte kalıp kurtarılan kazazedeler olduğu düşünülerek bu girişim tıbbi yardım gelene kadar asla sonlandırılmamalıdır.


İlk yardım
Kazazedenin hayati bulgularını herhangi bir tıbbi müdahale yapmadan stabil olarak bir doktor yada ambulans gelene kadar sağlamak.

İlk Değerlendirme Dairesi:

Uyarma :Kazazedeye yaklaşılır,kazazede sözlü olarak ve köprücük kemiğine dokunarak uyarılır. Burada kendinizi tanıtmanız önemlidir, kendinizi tanıtırken ilkyardım eğitimi aldığınızı ve kişiye yardım etmeye geldiğinizi belirtmeniz önemlidir. Kişinin yardımınızı reddetme hakkı vardır.


Solunum yolu kontrolü: Suni Solunum

Gerekiyorsa hastayı sırtüstü yatacak şekilde çevir
Kendine doğru çekerek yavaşça yuvarla

Solunum yollarını aç
Başını arkaya at ve çenesini kaldır.

Solunumu kontrol et
3-5 saniye süresince bak, dinle ve hisset

Eğer hasta nefes alıyorsa:
Solunum yolunu açık tut
Solunumu gözle
Ağır bir kanama olup olmadığını kontrol et

Eğer hasta nefes almıyorsa:

İki tam nefes ver:
Kafasını geride tut
Burnunu parmaklarınla tıka
Dudaklarını hastanın ağzının etrafına yapıştır
Her biri 1-1½ saniye sürecek şekilde iki tam nefes ver
Nefes verdikçe hastanın göğsünün inip kalktığını izle

Nabzı kontrol et

Şah damarını bulup 5-10 saniye nabzı hisset

Hastanın nabzı varsa..
Ağır bir kanama olup olmadığını kontrol et, varsa kontrol altına al
Solunumu kontrol et
Nefes almıyorsa suni solunum yap

Nabız yoksa..
Ağır bir kanama olup olmadığını kontrol et, varsa kontrol altına al
Kalp masajına başla

Suni Solunuma başla
Solunum yolunu kafasını arkaya atıp çeneyi yukarı kaldırarak açık tut
Burnunu parmaklarınla tıka
Her 5 saniyede bir bir tam nefes ver
Nefes verdikçe göğsünün kalkıp indiğini izle
1 dakika devam et (~12 nefes)

Nabzı ve solunumu her dakika kontrol et
Nabzı bulmak için 5-10 saniye bekle

Eğer hastanın kalbi atıyorsa ve nefes alıyorsa..
Solunum yolunu açık tut
Solunumu gözle

Eğer hastanın kalbi atıyorsa ama hala nefes almıyorsa..
Suni solunuma devam et

Eğer hastanın kalbi atmıyorsa ve nefes almıyorsa..
Kalp masajına başla

Eğer suni solunum yaparken hastanın göğsü kalkmıyorsa..
Kafasını bir kez daha arkaya at
Suni solunumu bir daha dene

Eğer hastanın göğsü hala kalkmıyorsa..
Heimlich Manevrası
Parmakla ağzın içini tara
Solunum yolunu aç ve yeniden suni solunumu dene

6 ila 10 Heimlich manevrası yap
Bir elin ayasının altını hastanın karın bölgesinin ortasına gelecek şekilde yerleştir.

Diğer eli birincinin üstüne koy
İleri doğru bastır

Parmakla ağzın içini tara
Dili ve alt çeneyi başparmak ve diğer parmaklarla tut ve çeneyi kaldır,
Parmağını yanaklardan dilin arkasına doğru tara
Tıkayan objeyi dışarı çıkar

Heimlich manevrası, parmakla ağzın içini tarama ve suni solunum adımlarını.
Hasta öksürmeye veya nefes alamaya başlayıncaya,
Tıkayan nesne çıkartılıncaya veya
Yetkili bir tıp uzmanı gelinceye kadar tekrar et

Solunum yolunun açılması:Eğer kişinin solunum yolları tıkalı ise birinci ve üçüncü parmak ile çene kemiğinin birleştiği noktaya baskı yaparak işaret parmağıyla hava yolları temizlenmeye çalışılır. Eğer hala açılmadıysa diyaframa sağ ve sol el üst üste konarak karın bölgesinden diyaframı ittirir pozisyonda diyaframa doğru bası uygulanır.