Osmanlıca bilgisayar deyimleri
Görev çubuğu: değnek-ül vazife
Çift tıklama: tikirt-ül tekerrür
Administrator: sahip-ül edevat
Software: edevat-ül yumuşak
Hardware: edevat-ül civanmert
Anti spyware: müdafaa-ül hafiye
My documents: hazine-i evrak
Internet: allâme-i ulûl arz
Google: kasif-ül ali
Google earth: seyr-ül arz, kaşif-ül arz
Denetim masası: sehba-i saltanat
Cd rom: pervane-ül hâfıza
Ekran: perde-ül temaşa
Kasa: kaide
Enter: duhûl
Virüs: deyyus
Msn: elçi
Hacker: deyyus-ül-ekber
Hata raporu: malumat-ül kabahat
Mail server: divan-ül mektubat
Messenger: havadisçi
Chat: muhabbet ül zabi
Ctrl alt del: has timar zeamet

Osmanlıca günümüz hastalıkları
duhul-u naaş : nekrofili
avdet-i devr-i veled : alzheimer
kabz-ul meshane : prostat
duhul-u hayvanat : zoofili
mefta-ül uçkur : aids
tütün-ul fosur fosur : akciğer kanseri
redd-i nimet : anoreksiya nevroza
sirayet-i vesvese : aile paranoyası
bimar-ı behcet : behcet hastalığı
şark çıbanı- çıban-il sark : çıban
vaka-ı kuşku : paranoya
tırsıye-i anakıb : Örümcek korkusu
efkar-ı mütemadi : depresyon
duhul-u veled : pedofili
sabit-i daim : felç
sümük-ü daim : grip
bimar-ı bimar : hastalık hastası
Gaka-ül daimi : ishal
benek-i firfiri : kızamık
manyak-ı cinneti inhitatiye : manik depresif
ısrar-ı sabit : obsesive compulsive bozukluk
kıprama-i daim : parkinson
şirpençe : şarbon